Stilling: Evisdom > vitenskap >

Hva er et heltall?

Et heltall er det som er mer kjent som et helt tall. Det kan være positiv, negativ eller null, men det må være hel. I noen tilfeller definisjonen av hele tall vil ekskludere null, eller til og med sett med negative tall, men dette er ikke så vanlig som de mer inkluderende bruk av begrepet. Heltall er er tallene folk mest kjent med, og serverer de en avgjørende rolle i nesten all matematikk.

For å forstå hva et heltall-det vil si hvorfor det er annerledes enn bare en "nummer '- Vi må se på andre sett med tall som kan eksistere. Mange av disse settene overlapper med heltall angitt i enkelte områder, og noen er nesten identiske. Andre har svært lite til felles med alle heltall-Slike tall pleier å være mye mindre kjent for de fleste.

Det undergruppe av positive heltall er trolig den eldste sett med tall. Denne gruppen blir ofte referert til som sett telle tall, siden disse tallene brukes til å telle ting og ideer. Tallene i positivt heltall sett er alle hele tall over null. Så sett ville være oppført som (1, 2, 3, 4, . . . ) og så videre, alltid. Som sett med heltall selv, positive heltall er uendelige. Siden folk har vært å telle så langt tilbake som vi kjenner til, har dette satt også eksistert i svært lang tid. Selv om det ikke kan ha vært kjent for å være uendelig, settet var fremdeles i hovedsak den samme.

En meget nærstående sett er mengden av alle ikke-negative heltall. Dette settet er identisk med settet av positive heltall, bortsett fra at det også inkluderer heltallet null. Historisk sett var null en oppfinnelse som kom ganske mye etter at opptellingen tallene hadde vært i utbredt bruk.

Begge disse settene kan bli referert til som mengden av naturlige tall. Noen matematikere foretrekker å ekskludere heltall null fra naturlige tall, mens andre synes det er nyttig å inkludere den. Hvis vi betrakter mer inkluderende definisjon, kan vi da definere et heltall som et medlem av mengden av naturlige tall, samt deres negative motstykker.

Utover det heltallet finner vi andre apparater som er mer komplisert. Det neste logiske progresjon er mengden av alle rasjonale tall. En rasjonell tall er et tall som kan bli diskutert som et forhold mellom to heltall. Dette betyr at et heltall i seg selv vil være rasjonelt-2 /2 er et forholdstall, men er også bare lik 1, mens 8 /2 er også et forhold, og også lik heltall 4. Det betyr også at fraksjoner er rasjonelle tall-3 /4 ikke er et heltall, men det er et rasjonelt tall.

Det neste steget ut ville være mengden av reelle tall. Dette kan lettest beskrives som et tall som kan plasseres på en rekke linje. Dette vil inkludere noen heltall, som de kan åpenbart være plassert på en rekke linje også. Det vil også inkludere noen rasjonelle tall, som en brøk kan plasseres på en rekke linje. Det inkluderer ytterligere tall som ikke kan uttrykkes bare som forholdet mellom to tall-for eksempel produserer kvadratroten av to en rekke sifre etter desimal som går på uendelig, slik at det aldri kan være tilstrekkelig beskrevet som et rasjonelt tall , men det er et reelt tall.

Den siste sett med tall som vanligvis behandles er mengden av komplekse tall-ofte omtalt som irrasjonelt tall. Disse tallene har ingen reelle plass på en rekke linje, men har en bruk i mange matematiske prosesser likevel. Komplekse tall inkluderer en imaginær komponent, vanligvis gitt som i , hvor i ^ 2 er lik -1.

Som du ser, er det mange forskjellige typer tall, og hver har sin plass i verden i matematikk og de mange fagfelt der den brukes. Et heltall kan best beskrives både av hva det er, og hva det ikke er det. Et heltall er noe helt, positivt tall, fra én til en uendelig store tall. Et heltall er null. Et heltall er noe helt, negative tall, fra negativ til en uendelig stor negativt tall. Et heltall er ikke et tall som har en rest utover desimal. Et heltall er ikke et spesielt reelt tall, for eksempel pi eller e . Og et heltall er ikke en komplisert eller irrasjonelt tall.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------