Stilling: Evisdom > vitenskap >

Hva er en Gauss?

oppkalt etter tyske matematikeren Carl Frederich Gauss, er Gauss en måleenhet for magnetfelt måling. Ofte forkortet til G når nevnt i offisielle publikasjoner og vitenskapelige formler, er Gauss forstått å likestille til én Maxwell per kvadratcentimeter. Det vesentlige Ideen bak dette målet er å kunne kvantifisere mengden magnetisk fluks med et magnetisk felt.

I tillegg til å være en utmerket matematiker ble Gauss også kjent som en topp tysk fysiker. Mens undersøke fenomenet etablering og manipulering av magnetisk energi, utviklet Gauss sin formel for måling av endringer i et magnetfelt, inkludert identifisering av en baseenhet som ville hjelpe til å identifisere graden av flux stede på et gitt tidspunkt og under spesifikke forhold. I likhet med mange vitenskapelige funn, kom hans navn skal være felles navn på det å identifisere enheten.

Det er viktig å skille at en Gauss gjelder bare for frekvensen av flux innen magnetiske tetthet av et felt. En separat måleenheten, kjent som Oersted, er ansatt når intensiteten av det magnetiske feltet er gitt under vurdering. Mens lignende i naturen, bidrar hver enhet for å gi forskjellig informasjon om funksjon og form feltet under vurdering.

Den Gauss kan benyttes i måling av fluks av omtrent ethvert materiale som er ansett for å eie et magnetisk felt. For eksempel, en magnet laget av jern og av en størrelse som ville passe inn i en hånd ville trolig ha en enhet måling på 100 Gauss. Til sammenligning ville en stor industriell størrelse elektromagnet mest sannsynlig står for en måling av cirka 15000 Gauss. Metoden for å avgjøre hvilken måling anses å være så nøyaktig at fysikerne kan også bruke Gauss å beregne en måling for diverse stjerner, basert på informasjon om magnetfeltet knyttet til stjernen.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------