Stilling: Evisdom > vitenskap >

Hva er Kalkulus?

grenen innen matematikken kalt kalkulus stammer fra beskriver de grunnleggende fysiske egenskapene til vårt univers, som for eksempel bevegelse av planetene, og molekyler. Kalkulus tilnærminger stier av objekter i bevegelse som kurver eller funksjoner, og deretter bestemmer verdien av disse funksjonene til å beregne hastighet på endring, areal eller volum. I det 18. århundre, Sir Isaac Newton og Gottfried Leibniz samtidig, men separat, beskrives matematisk for å løse problemer i fysikk. De to divisjonene av kalkulus, differensial-og integralregning, kan løse problemer som farten til et objekt i bevegelse på et bestemt tidspunkt, eller arealet av et komplisert objekt som en lampeskjerm.

Alle beregning bygger på det grunnleggende prinsippet om at du alltid kan bruke tilnærmelser av økt nøyaktighet for å finne den eksakte svaret. For eksempel kan du omtrentlig en kurve av en rekke rette linjer: de kortere linjene, jo nærmere de skal ligner en kurve. Du kan også omtrentlig en sfærisk solid av en rekke kuber, som får mindre og mindre for hver iterasjon, som passer inni kulen. Ved hjelp av beregninger kan du bestemme at tilnærmelser tenderer mot presise sluttresultat, kalt grensen, før du har nøyaktig beskrevet og gjengitt kurven, overflate, eller solid.

Differential calculus beskriver metoder som, gitt en funksjon, kan du finne tilhørende rate på endre funksjon, kalt "avledet". Funksjonen må beskrive et stadig skiftende system, slik som temperatur variasjon i løpet av dagen eller hastigheten av en planet rundt en stjerne i løpet av en rotasjon. Den deriverte av disse funksjonene vil gi deg den sats som temperaturen forandret og akselerasjon av planeten, henholdsvis.

Integral beregning er som det motsatte av differensial kalkulus. Gitt rate av endring i et system, kan du finne den gitte verdier som beskriver systemets inngang. Med andre ord, gitt den deriverte, som akselerasjon, kan du bruke integrasjon til å finne den opprinnelige funksjon, som hastigheten. Også bruker du integrasjon til å beregne verdier som arealet under en kurve, arealet eller volumet av en solid. Igjen, dette er mulig siden du begynne med å tilnærme et område med en serie av rektangler, og gjør vel mer og mer nøyaktig ved å studere grensen. Grensen, eller antallet mot som tilnærmelser tendens, vil gi deg nøyaktig areal.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------