Stilling: Evisdom > vitenskap >

Hva er Methanogens?

Methanogens er en type mikroorganisme som produserer metan som et biprodukt av metabolismen under forhold med sv rt lavt oksygeninnhold. De er ofte til stede i myrer, sumper og andre v tmarker, der metan de produserer er kjent som "myr gass. Methanogens ogs finnes i tarmene til noen dyr, blant kyr og mennesker, hvor de bidrar til metan innhold av flatulens. Selv om de var en gang klassifisert som Archaebacteria er methanogens n klassifisert som Archaea, atskilt fra bakterier.

Noen typer methanogen, inkludert de av Methanopyrus genus, er extremophiles, organismer som trives i forholdene mest levende ting ikke kunne overleve, for eksempel varme kilder, hydrotermal pninger, varme rkenen jord, og dype underjordiske milj er. Andre, som de av Methanocaldococcus genus, er mesophiles, som betyr at de trives best i moderate temperaturer. Methanobrevibacter smithii er fremtredende methanogen i den menneskelige tarmen, der det hjelper ford ye polysakkarider, eller komplekse sukker.

Methanogens er enten stav-formet eller sf risk. De danner ikke en monofyletisk gruppe, men betyr at alle methanogens ikke best av et enkelt stamfar og alle dens etterkommere. Det finnes over 50 arter som alle tilh rer domenet Archaea. Methanogens ikke krever oksygen, og i noen tilfeller ikke engang kan overleve i oksygen, selv om de kan v re i stand til t le sin tilstedev relse for vedvarende perioder.

Methanogens er en sv rt uensartet gruppe. De bruker en kilde av karbon, slik som karbondioksid eller acetate, drive sin metabolisme, kalles methanogenesis, sammen med hydrogen som reduksjonsmiddel. Derfor har de edological fordel fjerne overfl dig hydrogen og karbon fra anaerobe milj er. En methanogen at metabolizes karbondioksid er klassifisert som hydrogenotrophic, mens de som metabolismer acetate kalles acetotrophic eller aceticlastic.

Methanogens utf re en viktig kologisk funksjon ved bidra til fjerne CO karbondioksid fra milj et. De gj r det p en stor pris, men siden prosessen med methanogenesis produserer ogs metan, som har et potensial for global oppvarming 21 ganger st rre enn karbondioksid. Denne effekten kan heldigvis bli oppveid gjennom bruk av metan som biobrensel.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------