Stilling: Evisdom > vitenskap >

Hva er en Ecology Community?

En økologi samfunnet er et område eller territorium hvor minst to populasjoner eller arter dele land og ressurser. Disse områdene er av spesiell interesse for dyr forskere og økologer, som de skaper data om arter samhandling, hvilken rolle en art i sammenheng, og den generelle oppførselen og helse økosystemer. Forstå en økologi samfunnet kan gi verdifull informasjon om helsen til ulike organismer og fremtiden for arter å overleve.

En økologi samfunnet kan undersøkes og følges av mange forskjellige grunner. Dersom to eller flere separate sosiale grupper av en enkelt art dele territoriet, kan deres samspill og atferd overvåkes, som med Jane Goodall studier av sjimpanse befolkninger i Gombe Reserve. Forskere kan også behandle en økologi fellesskap for å studere rovdyr /byttedyr relasjonene mellom ulike arter. Et annet viktig område er å forstå hvordan ulike arter andel bruk av de samme ressursene som vann reservoar i ørkenen økosystemer.

Dyr er ikke de eneste organismene studeres i et økologi samfunnet. Vekselvirkningen og påvirker på en plantearter på en annen kan også være av stor interesse for botanikere og miljø forskere. Et område av spesiell interesse er effekten av fremmede arter i et økosystem. I mange tilfeller, lokale planter er ikke i stand til å forsvare seg mot ikke-innfødt plantearter, noe som førte til ødeleggelsen og mulig utryddelse av lokale planter når nye arter er introdusert. Dette er spesielt tydelig i hele Australia, hvor utallige lokale planter har falt offer for glupske import som bjørnebær og stikkende pære kaktus.

Det er flere mulige kriterier for hvor en økologi fellesskap kan undersøkes. Forskere kan lete etter bevis og eksempler på arter samhandling og hvordan det påvirker hver gruppe. Måten befolkningen samhandler kan være positivt for både negativ for ett, nøytrale for begge, eller negativ for begge. I sin tur hvordan samspillet oppstår kan påvirke befolkningen størrelse og helse, ressurs divisjon, sosial og fysisk utvikling, og biologisk mangfold i regionen.

Ved å studere en økologi fellesskap, forskerne kan få forståelse om hvordan økosystemer fungerer, og hvor sannsynlig det er å fortsette å overleve. Ustabil lokalsamfunn kan skyldes endringer i ressurs tilgjengelighet, introduserte arter, jakt av mennesker, eller nye sykdommer. Hva blir tydelig når behandlingen økologi samfunn er at de fleste arter, planter og dyr er avhengige av hverandre for å overleve. Næringskjeder og fordeling av naturressurser er ofte et resultat av suksess eller fiasko av arter interaksjon. Ved å studere slike interaksjoner kan vitenskapen gi råd og anbefalinger om hvordan bevare sunne samfunn og hvordan du kan gjenopprette unnlater de til en sunn balanse.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------