Stilling: Evisdom > virksomhet >

Hva er de ulike Audit Mål?

Fire forskjellige tilsynet mål vanligvis finnes: definere og teste kontroller, kontrollere riktig prosedyre ble fulgt, fastslår risikoen for revisjon feil, og skrive revisjonsberetningen. Det finnes en rekke ulike typer av tilsyn, fra finansiell til helse og sikkerhet. Uavhengig av tilsynet fokus, objektene forblir den samme. Testene som brukes for å gjennomføre tilsynet varierer mye, men avhengig av næring og fokusområde.

En revisjon alltid er utført av folk som ikke er involvert i prosessen under vurdering. Dette kan inkludere medarbeidere fra den interne revisjonen avdeling eller fra eksterne revisorer som arbeider for en egen organisasjon. Det primære mål tilsynet er å vurdere de opprinnelige dataene for å bestemme nivået av prosedyremessige samsvar gjennom prosedyrene selv, og produsere en revisjonsberetning på nøyaktigheten av dataene og nivå av etterlevelse. Denne regel er viktig i en rekke ulike bransjer siden bedriftseiere trenger å vite hvor mye de kan stole på data fra ulike områder og risikonivået i ulike områder av driften.

Definere og teste kontrollene er viktige tilsynet mål. En kontroll er en prosedyre eller en oppgave som hindrer ansatte fra unnlater å følge retningslinjene. For eksempel krever signatur av veileder på hver ansatt TimeCard er en måte å stoppe folk fra å få betalt for tiden de didn't work. Kvaliteten på kontrollen, er imidlertid basert på veilederen å vite hvor ansatte er, og å sørge for at TimeCard er nøyaktig.

Den beste måten å verifisere korrekt prosedyre ble fulgt er å ta et tilfeldig utvalg av dokumenter eller informasjon fra et datasett. Disse dokumentene er testet for bevis på samsvar. Ved hjelp av statistikk kan revisor fastslå hvor mange dokumenter som må prøves og muligheten av en feil i datasettet. Det er viktig å merke seg at de fleste revisorer bruke spesielle dataprogrammer for å velge det riktige antall dokumenter til gjennomgang og hvor hver skal velges.

Hvert dokument da sammenlignes mot selskapets policy for compliance, i tråd med hoved tilsynet mål. Graden av samsvar veies mot datasettet størrelse og grad av etterlevelse svikt. For eksempel, hvis det var betydelige bevis for uautorisert betalingsbehandling, så gyldigheten av regnskapet-leverandørgjeld beløpene vil bli avhørt, samt styrke interne kontroller omkringliggende utbetalingen.

Risikoen for tilsynet feil er en viktig tilsyn mål. Denne verdien er sjansen for at revisor kom til feil konklusjon. For eksempel, dersom formålet med tilsynet var å identifisere frekvensen av etterlevelse av helse-og sikkerhetsregler og revisor bekreftet samsvar ble funnet, tilsynet risiko er sjansen for at dette ikke er tilfelle og at revisor savnet den.

Vanligvis er endelige resultatet av tilsynet revisjonsberetningen. Rapporten er utgitt av revisor til å identifisere de prosedyrene som benyttes, omfanget av revisjonen, og resultatene av testene. Dette er den endelige revisjonen mål og er rapporten som vanligvis er gjennomgått av bedriftseiere, investorer og andre interesserte instanser.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------