Stilling: Evisdom > virksomhet >

Hva er Hazardous Waste Management?

Farlig avfall er et område av avfallshåndtering feltet opptatt med riktig kontroll, administrasjon og deponering av avfall som kan anses som farlig. En rekke typer avfall er farlig, fra medisinsk avfall som bærer risikoen for smitte til husholdningsavfall som maling og kjemikalier som kan være brannfarlige eller eksplosive. I mange deler av verden, er det ikke lovlig å kvitte seg med farlig avfall i vanlige avfallsbeholdere og spesielle protokoller må følges når farlige stoffer blir håndtert.

En rekke spørsmål må rettes av avfallshåndtering myndigheter ved håndtering av farlige materialer. Forurensning er et stort problem, med mest grunnleggende avfallshåndtering anlegg mangler kontroll er nødvendig for å holde miljøet trygge fra farlige stoffer. Potensialet for mennesker eller dyr sykdom er også en bekymring, som er risikoen for brann fra brennbart materiale. Farlig avfall kan også være en trussel mot nasjonal sikkerhet, i tilfelle av radioaktivt avfall som kan bli kjøpt opp og mishandlet av en fremmed makt eller terroristorganisasjon. Farlig avfall er designet for å beskytte publikum og miljøet mot farlige avfallet.

Det er flere ulike aspekter til farlig avfallshåndtering. En av de viktigste er den samlede reduksjon av farlig avfall, tett fulgt av utdanning av det offentlige. Farlig avfall programmer vanligvis inkludere lokalsamfunnet oppsøkende arbeid og utdanning for å informere folk om farlig avfall, som varsler dem til ting som kan være farlig og gir anbefalinger for å redusere produksjon av slikt avfall. Disse programmene gir også informasjon om trygg farlig avfallshåndtering.

For husholdningene farlig avfall som bokser maling og miljøfarlige kjemikalier, er det noen ganger mulig å falle av avfall på et angitt tidspunkt. Avfallet skal samles opp og deponeres trygt av et selskap som tilbyr farlig avfallshåndtering tjenester. Små samfunn kan ha mobil trailere eller varebiler som periodisk rotere gjennom fellesskap å samle farlig avfall. Bedrifter som jevnlig genererer farlig avfall kan trenge en farlig avfallshåndtering kontrakt med avfallshåndtering byrå, som omfatter levering av spesielle beholdere for avfallsinnsamling.

Lover om bestemte typer farlig avfall kan bli forsterket av folkehelsen inspektører og medlemmer av rettshåndhevelse. Disse lovene vanligvis definerer spesialavfall, bryte det opp etter type, og diktere hvordan avfall må behandles og fjernes av bedrifter som håndterer farlig avfall ledelse. Brudd på loven kan bli straffet med bøter og eventuelt fengsel, avhengig av typen brudd. En person som kaster en maling kan i søpla kan bli bøtelagt for eksempel, mens ledere en avfallshåndtering selskap som begraver farlig avfall i et usikret deponi kan medføre fengselsstraff i tillegg til tunge bøter.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------