Stilling: Evisdom > virksomhet >

Hva gjør en Human Resources Business Do?

Den primære rollen som menneskelige ressurser virksomheten er å fungere som et mellomledd mellom en bedrift eller etat og dens ansatte. Hiring, håndheving arbeidslover, og håndtere ansattes ytelser er et par ting en menneskelig ressurser virksomhet vil typisk håndtere. Noen ganger er disse virksomhetene er en direkte del av foretaket at de handler på vegne av. I noen tilfeller vil imidlertid en bedrift eller etat kontrakt en menneskelig ressurser virksomheten.

For mange arbeidstakere, begynner deres tilknytning til et selskap med menneskelige ressurser. Dette er ofte foretaket er ansvarlig for distribusjon, mottak og behandling av søknader. Ledere av ulike avdelinger eller deler av en bedrift eller etat kan ha sine egne intervjuer. I mange tilfeller, men avgjørelsen om hvem som skal arbeide for et selskap som er gjort av menneskelige ressurser staff.

Det er flere ansettelser plikter vanligvis utføres av personer som jobber innenfor menneskelige ressurser virksomheten. De kan bekrefte sysselsetting historie og referanser. De kan også organisere og bekrefte resultatene av obligatoriske narkotikatesting.

En menneskelige ressurser virksomheten vanligvis fungerer som et servicesenter for dem som allerede er ansatt. Hvis noen av opplysningene normalt holdt i årets rekord må endres eller oppdateres, vil de menneskelige ressursene personalet sannsynlig utføre disse oppgavene. Hvis en person trenger for å gi dokumentasjon fra sin arbeidsgiver for personlige grunner, kan han vanligvis får den fra menneskelige ressurser.

Beregning og håndtering av sykefravær og ferietid kan håndteres av den menneskelige ressurser staff. Disse menneskene har en tendens til å håndtere saker som gjelder pensjon fond, skatt og helseforsikring. De kan også administrere og overvåke ytelsen vurderinger og tilhørende lønnsveksten.

En menneskelige ressurser virksomheten generelt er kompensert ved bedriften eller etaten at det fungerer på vegne av. Dette betyr ikke at alle beslutninger eller handlinger vil reflektere ønsker og holdninger som bedrift eller etat. Menneskelige ressurser personalet kan ha å informere et selskap som dens oppførsel bryter med loven eller arbeidstakerens rettigheter.

Tvister mellom ansatte eller mellom ansatte og arbeidsgiver kan bli håndtert av menneskelige ressurser virksomheten. Menneskelige ressurser ansatte kan ha til å kreve at et selskap endrer visse retningslinjer eller atferd. Når det ikke er mulig for en løsning som skal nås internt, kan det bli avgitt av menneskelige ressurser ansatte å organisere voldgift eller mekling. Det kan også gi råd til arbeidstakere om riktig fremgangsmåte for å iverksette tiltak mot selskapet eller selv.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------