Stilling: Evisdom > virksomhet >

Hva er et regionalt Business Development Manager?

En regional Business Development Manager er en integrert del av virksomheten utviklingsteam. Hun leder teamet i å analysere forretningsutvikling alternativer i foreskrevet regioner og gir retning til personalet henne i å forfølge livskraftig vekst alternativer. Disse forholdene omfatter analyse av fortid, nåtid og fremtid ytelse og hvordan resultatene kan være til nytte eller påvirke mulig vekst.

Ny klient eller virksomhet Oppkjøpet er en av de viktigste målene for en regional leder for forretningsutvikling. Fører ofte leveres av internt ansatte, samt eksterne kilder, og personen i denne lederstilling er nødvendig for å sile gjennom de muligheter og velge den mest levedyktige alternativer for vellykket vekst. Disse alternativene er ofte brytes ned av anslått lang-og kortsiktig avkastning på investeringer.

Denne stillingen innebærer en generøs mengde regnskap, bokføring og numerisk analyse. Dette leder må være dyktig til tallknusing å kunne nøyaktig rapportere til øverste ledelse, investorer og rektorer på fortjeneste, tap, og anslag. Det er ofte nødvendig for en regional Business Development Manager for å kunne sammenligne tallene med andre managere å bekrefte samvirke før fremover på et prosjekt.

Identifisere og utvikle nye markeder og analysere prosjekter pågår er også ansvar for en manager som tjenestegjør i denne stillingen. På en løpende basis, er hun pålagt å initiere, forskning og forslagsrett, effektivt forhandle nye og eksisterende kontrakter, og sluttføre avtaler. Eksemplariske kommunikasjon med kunder er avgjørende for å lykkes henne.

I et mer praktisk kapasitet, må manager for regional næringsutvikling plan, direkte og implementere business tiltak, prosedyrer, retningslinjer og retningslinjer. Disse kan kreve jevnlig gjennomgang og revisjon diktert av skiftende selskapets mål, varierende økonomiske forhold, og utførelsen av eksisterende kontoer eller tilknyttede selskaper. Andre avdelingsledere kan tilkalles for relevante innspill på spesifikke revisjoner.

Enkelte personlighet egenskaper og business ferdigheter gjøre denne posisjonen mer passende for noen enn andre. De påviste evne til å samtidig utføre forskjellige oppgaver uten at kvaliteten og tidspress er svært ønskelig. Excellence i skriftlig og muntlig kommunikasjon på tvers av mange nivåer av ledelse og personell er viktig, som er godt utviklet ferdigheter i problem analyse og oppløsning. Å være komfortabel som en leder i presentasjonen eller seminar-miljøer er ønskelig.

En bachelorgrad er ofte en forutsetning for denne posisjonen. Relevant og vellykket erfaring i ledelse, kommunikasjon, eller forretningsutvikling, derimot, er seriøst vurdert i vurderingen av en kandidat. Imponerende prestasjoner i noen eller alle disse områdene kan utelukke behovet for et college diplom.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------