Stilling: Evisdom > verden >

Hva er Shakti?

Shakti er et hinduistisk religi s konsept som betyr feminin kraft. Selv skakti anses feminine i naturen, er det vanligvis forbeholdt som et begrep som brukes for diskutere makt hinduistiske gudinner, snarere enn menneskelige kvinner. Shakti er guddommelig eller hellig feminin kraft. Sekten av hinduismen som vier til gudinnen er kjent som Shaktism, og et medlem av denne sekten kalles en shakta.

Shaktism er ikke den eneste sekt innen hinduismen som anerkjenner kraften og betydningen av gudinnen. Andre sekter som Vaishnavism og Shaivism har ogs et sted for Shakti. Men i disse andre sekter, Shakti er tenkt som en gratis makt som i den tilsvarende gud. Med andre ord, gudinner er dronninger av gudene, og dermed deres Shakti er viktig som et kompliment til den mannlige makt, virya.

Hvis noen som vier til Vishnu eller Shiva, Shakti er evne, livskraft, kreative og procreative makt. Virya, kraften av den mannlige guden, er autoritet, energi som Tames, leder, konstruerer, og gir form l til Shakti. Men for en shakta kan Shakti av gudinnen ta en viktigere rolle utenfor foreningen sin med den mannlege kraft. Innenfor Shaktism er Shakti den egentlige makten bak den mannlige guden, et abstrakt og altgjennomtrengende makt.

Den semantiske forskjellen her er h rfin. Kanskje den enkleste m ten skille Shaktism er si at Shaktism vier til gudinnen og hennes Shakti over alt annet. Dette konseptet er mer korrekt heter Adi Shakti , eller den ultimate Shakti. Adi Shakti er ikke bare feminin guddommelig kraft, men den ultimate feminine kraften bak all skapelse.

N r vi snakker om gudinnen og hennes Shakti, er det et par ting som krever utdypning. For det f rste kan denne gudinnen generelt anses Maha Devi, eller den store gudinnen. Shakti er selvf lgelig ogs en kraft holdt av og forbundet med mange manifestasjoner av Maha Devi, som Durga, Kali, Parvati, Sarasvati, Lakshmi, og s videre.

Shakti er et begrep som m forst s som del av en trefoldig makt, tre ganger natur gudinnen. Shakti, igjen, er guddommelig kraft og kreativ energi. Shakti fungerer i tandem med maya og prakrti. Maya er illusjon, det illusorisk kraft av gudinnen. Shakta teologi ser dette som et positivt, kreativt potent illusorisk makt, snarere enn en handlekraftig, villedende makt. Prakrti er natur, eller materielle manifestasjon av maya og Shakti. Prakrti er b de kroppen til gudinnen, og alle andre materielle former, ettersom disse er en del av kroppen hennes.

I tillegg til begrepene Shakti, maya og prakrti kommer kvart konsept spiller inn i forhold til natur og funksjon av en gudinne. Denne fjerde konseptet er lala , eller guddommelig spille. Form let med lala er bringe glede gjennom lek. De fire aspekter av gudinnen arbeide sammen p f lgende m te: Gudinnen skaper (Shakti) alle materielle former (prakrti som gudinnen selv) med illusjonen om at disse skjemaene har en tilv relse bortsett fra henne (maya) med henblikk p henne egen guddommelige nytelse (lala).

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------