Stilling: Evisdom > teknologi >

Hva er en sinuskurve?

En sinuskurve, eller sinusoid, er en matematisk konstruksjon (spesielt en funksjon) som brukes til å modellere og forutsi en rekke av sykliske fenomener, inkludert vekst og fall tidevann, oscilleringen av en fjær, det innfallende lyset treffer bakken fra sola i løpet av en dag, intensiteten av en lydbølge, og millioner av andre eksempler. Den sinuskurve er vanligvis den første funksjonen som studentene lærer når du studerer pre-calculus (trigonometri). Den mest grunnleggende måten å skrive en sinusbølge funksjon er f (x)=sinx, der "synd" betyr "sinus," og x er den variable blir operert.

Praktisk talt alt i virkeligheten svinger. All elektromagnetisk energi, inkludert synlig lys, mikrobølger, radiobølger, og x-stråler, kan representeres ved en sinus-bølge. På det laveste nivået, svinger selv saken som en bølge, men for makroskopiske objekter, disse svingninger er så minimal skal være umulig å måle. Lydbølger kan representeres som sinus bølger, og opp-og-ned bølger på et oscilloskop kan være den mest kjente fremstilling av en sinuskurve. Studiet av sinus bølger og relaterte funksjoner er den mest grunnleggende form for høyere (post-algebra) matematikk.

tillegg vises i lydbølger, lysbølger, og havet bølger, sinus bølgen er også svært viktig i elektronikk, som intensiteten i en vekselstrøm kan modelleres ved en sinuskurve. Den gjeldende av en likespenning hel bølge utbedringen systemet, som brukes til å konvertere AC til DC, kan modelleres ved hjelp av en absolutt verdi sinuskurve, der bølgen ligner på en vanlig sinuskurve fordi verdien alltid er over x-aksen, med dobbelt så mange topper som en vanlig sinuskurve funksjon. Sammen med sinuskurve er dens fetter, cosinus bølgen, som er nøyaktig den samme bortsett fordrevne til høyre med en halv syklus.

I 1822 oppdaget franske matematikeren Joseph Fourier at enhver bølge kunne modelleres som en kombinasjon av ulike typer sinus bølger. Dette gjelder selv for uvanlige bølger som firkantbølger og svært uregelmessige bølger som menneskelige tale. Disiplinen å redusere en kompleks bølge til en kombinasjon av sinus bølger kalles Fourier-analyse, og er grunnleggende for mange av de vitenskaper, spesielt de som involverer lyd og signaler. Fourier-analyse er sentralt i signalbehandling og analyse av tidsserier, der tilsynelatende tilfeldig sett med datapunkter er studert for å belyse en statistisk trend. Fourier-analyse brukes også i sannsynlighetsteori, hvor den brukes til å bevise det sentrale grensen teorem, som bidrar til å forklare hvorfor gausskurver, eller normalfordelinger, er allestedsnærværende i naturen.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------