Stilling: Evisdom > språk >

Hvem er Bhagavan?

Bhagavan er en temmelig komplisert begrep brukt i hinduismen, og dermed brukes både buddhisme og jainisme også. På sitt mest grunnleggende, kan Bhagavan forstås å representere en personlig øverste vesen. Bhagavan er kanskje den manifestasjon av det guddommelige i hinduismen som er nærmest den jødisk-kristne forståelse av en Gud.

Mens Brahman kan også betraktes som representerer en øverste vesen, det er generelt brukt som en betegnelse å betegne en mer åndelig og abstrakt forståelse av at det å være. Bhagavan, i motsetning, gis en personlighet, med ønsker og definere kjennetegn. En måte å tenke om forskjellene mellom Brahman og Bhagavan ville være å sammenligne den enkelte kristne syn på Gud Den Hellige Ånd og Gud Fader, med den tidligere knyttes mer med en generell lifeforce, og sistnevnte har en personlighet som Skaperen.

Bhagavan, er også brukt som tittel for mange tall i hinduisme, jainisme og buddhisme. I denne sammenheng kan forstås bare som Herre, sammenligner figuren så er navngitt til Gud leder av Bhagavan selv. Kvinnefigurer eller gudinner kan bære samme tittel i feminin form, Bhagawati.

Tittelen vises i buddhismen som en beskrivelse av Buddha tilbake til tidlig på pali buddhistiske dokumenter. Dette er som oftest oversettes ganske enkelt som Buddha eller Herre Shakyamuni, der den opprinnelige ville bli noe sånt som sakamunisa bhagavato . I hinduismen en rekke av de store gudene er gitt tittelen Bhagavan, som Bhagavan Shiva, Bhagavan Swaminarayan, Bhagavan Krishna, og Bhagawati Durga. I mange engelske tekster disse ville bare vises som Lord Krishna eller lignende.

I hinduismen begrepet Svayam Bhagavan kan brukes for å skille den Gud-hode fra andre guder som kan bære tittelen Lord. Dette kan oversettes omtrent som betyr Herren selv, og kan henvise til Krishna i sekter i hinduismen der Krishna er sett på som kilden til all guddommelighet, eller Vishnu eller Narayana i sekter der ett av disse tallene blir sett på som den ultimate kilde til gudene. I enkelte sekter kan Svayam Bhagavan selv refererer til en bestemt manifestasjon av Krishna, som kan forstås som guden som alle gudene i vår verden vår, men som er underordnet triumviratet kraft av Vishnu, Brahma og Shiva, som igjen er underordnet Krishna's form som ultimate Gud-hode eller Svayam Rupa.

I den moderne verden, er det ikke uvanlig å høre Bhagavan anvendt som tittel for guruer og Babas, samt til guddommer. Dette stammer fra ideen om at Gud gjennomsyrer alle ting i denne verden, og fungerer som et tegn på respekt for den ultimate lærere, anerkjenner hvor synlig den Gud-hodet har blitt i dem. Det er to nylige og berømte guruer som har båret denne tittelen. En er Bhagwan Shree Rajneesh, også kjent som Osho, en religiøs leder som døde i 1990, og praktiserte en åpent seksuell form for hinduisme, formeringsmateriale en bevegelse kalt neo-sannyas. Den andre er Bhagavan Das, en Yogi fra California best kjent for å bidra til å guide Ram Dass til en guru i sin tidlige åndelig oppvåkning.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------