Stilling: Evisdom > språk >

Hva er kynisme?

Det er faktisk to forskjellige veier å følge når de søker etter meningen med kynisme. Til de gamle grekerne, kynisme (store bokstaver) var en skole for filosofi og samfunnskritikk grunnlagt av en mann ved navn Antisthenes. Tilhengere av kynisme ofte avvist av materielle goder og sosiale praksiser av verden rundt dem, og foretrakk å leve så enkelt og så virtuously som mulig. Fordi disse Cynics ofte nektet å bade, og ble ofte funnet ropte usammenhengende på de offentlige områdene ble de kalt kuon , det greske ordet for hunder. Derfor er disse mennene ble kjent historisk som "hunden filosofene".

Kanskje best kjent tilhenger av den greske kynisme bevegelsen var en mann ved navn Diogenes. Legenden sier at Diogenes vandret den greske landsbygda, angivelig på en uendelig søken etter en ærlig mann. Ærlighet og dyd var sentrale elementer av den opprinnelige kynisme filosofi. Problemet var at i Cynics 'øyne, noen greske politikere eller fremtredende medlemmer av den herskende klasse hadde noen av disse egenskapene. Samfunnet generelt ble styrt av tanker om personlig vinning, politisk korrupsjon og meningsløse ritualer.

I moderne forstand er kynisme en personlig tro på at folk er motivert først og fremst ved sitt eget selv-interesser, og den naturlige orden lener seg mot oppløsning og korrupsjon. De som omfavner kynisme ofte skille seg fra resten av samfunnet, og mente at samfunnet i stor grad har forlatt sine kjerneområder verdisystem. Politikere bare gripe inn når det er personlig vinning, og næringslivet er primært motivert av grådighet og korrupsjon. Fra synspunktet til kynisme, vil disse forholdene ikke bedre fordi folk i stand til å gjøre disse endringene er blokkert av apati og angst.

En moderne kyniker kan se seg selv som en sosial kritikk, hvis negative meninger ikke tjener et lovlig formål. Kynisme er ikke uten konstruktive aspekter, siden politiske og sosiale ledere trenger å forstå de negative sidene ved sine intensjoner eller handlinger. Men de som omfavner det mest ekstreme elementer av kynisme risikere å miste sin troverdighet som "djevelens advokater. Når kynisme er kombinert med følelsen av bitterhet og resignasjon, en moderne kyniker kunne finne seg fullstendig isolert fra verden rundt ham, blant familie og venner som ikke lenger kan håndtere det konspiratoriske tanker og ubønnhørlig negativitet knyttet til ekstrem kynisme.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------