Stilling: Evisdom > miljø >

Hva er et vannskille?

et vannskille er et område som fungerer som en trakt, samle vann og shunting den i havet eller i innsjøer og hav. Watersheds kalles også nedslagsfeltet områder eller nedslagsfelt, og de er en svært viktig del av verdens økologi. Fordi de krysser regionale og nasjonale grensene, kan vannskille ledelsen være svært krevende, spesielt når nærliggende land har ulikt syn om den beste måten å forvalte naturen.

Et vannskille kan være relativt lite, eller ganske stor, og i alle tilfeller, nedslagsfelt sammenknyttede systemer. De samler regn, snøsmelting, kildevann og grunnvann i form av sideelver, bekker og elver som til slutt slå seg sammen i én stor elv eller vannmasse. Fordi alt i et vannskille er sammenvevd, kan små handlinger i et område av et vannskille ha stor innvirkning på hele regionen at nedslagsfeltet dekker.

Ofte er et vannskille synlig fra overhead, i form av en omfattende dalen. Åser og fjell har en tendens til å lage naturlige grenser mellom nedbørsfelt, fordi de skrå sidene fungere som bokstavelig trakter til å splitte vann systemer. Som vannet går ut i sjøen eller i innlandet kroppen gjennom vannskillet, kan den slynger seg gjennom en rekke miljøer, fra skogkledd regioner til ørkener, og det også ofte kommer i kontakt med områder bebodd av mennesker.

Ett viktig spørsmål i vannskille ledelse er forurensning, en forurenser langt oppstrøms kan forårsake skade på en stor del av nedslagsfeltet, og til vannmasse nedslagsfeltet til slutt renner inn. Mange land har strenge lover om forurensing som tar helheten av et vannskille i betraktning, og setter en maksimal forurensning nivå som dekker hele området. Nedslagsfelt er også påvirket av ting som logging, fiske og høsting av andre naturlige ressurser, så før folk legge ut på slike prosjekter, må de demonstrere fremgangsmåten de vil ta for å beskytte vassdraget.

Mange er involvert i studiet av nedbørsfelt, fra en rekke ulike perspektiver. Biologer liker å se på mangfoldet i dyre-og plantelivet i slike områder, noen ganger identifiserer folk som er unik for en bestemt vannskille. Skogsarbeidere og andre som er interessert i ressursutnyttelse se på vannskillet økologi for å forstå den potensielle virkningen av sitt eget arbeid, mens miljøaktivister ofte fokus på spesifikke nedslagsfelt å drive lobbyvirksomhet for beskyttelse av ulike plante-og dyrearter.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------