Stilling: Evisdom > miljø >

Hva er en grunnvannspeilet?

grunnvannspeilet er den underjordiske dybden på hvilke punkt i bakken er helt mettet med vann. Mykje av jordas drikkevann er faktisk låst opp T-bane, og mens det ikke kan være så fysisk åpenbare som store innsjøer og elver, er det kritisk viktig. Når underjordiske vann forekomstene er store nok til å bli vurdert for bærekraftig bruk, blir de kjent som aquifers. Grunnvannsspeilet kan også betraktes som toppen av akvifer.

En rekke ting som bidrar til dannelsen av grunnvannsspeilet. Hver gang det regner, for eksempel vann renner ut i vannet tabellen. Avrenning fra innsjøer, elver og bekker også bidrar, det samme gjør snøsmelting. Det er også nødvendig for rock i grunnvannspeilet å være permeabel, noe som betyr at det kan være mettet med vann. Ugjennomtrengelig stein kan ikke hente vann, men aquifers er ofte omgitt av forekomster av ugjennomtrengelig stein som holder vannet fanget inni.

Nivået av grunnvannspeilet kan variere betraktelig. En tørr spell, for eksempel kan føre til at vannstanden å slippe, og i noen grunner er sesongmessige svingninger i grunnvannspeilet Felles nok til å være forventet. Overdreven bruk av vann, kan også deplete grunnvannsspeilet, som f. eks når en befolkningsøkning plutselig, krever mer vann enn det ble brukt tidligere. Grunnvannspeilet uttømming er spesielt vanlig i områder hvor vann benyttes i industriell produksjon.

Du får tilgang til grunnvannspeilet, må folk ofte grave brønner som trenge bakken inntil de når grunnvannspeilet. Grave en brønn er en vitenskap, som vel må være plassert på et sted der grunnvannsspeilet er nær overflaten, og i et område der underjordiske forekomster er tilstede. Når en brønn er senket gjennom ugjennomtrengelig stein for å komme til grunnvannspeilet, er det kjent som en artesisk godt. Det er også mulig å få tilgang til grunnvannspeilet gjennom kilder som bobler opp i jordoverflaten.

fra navnet, kan du tro at grunnvannsspeilet er en flat linjen som skiller pent ulike regioner i undergrunnen. Dette er ikke tilfelle. Grunnvannsspeilet svinger vanligvis med landskapet, Ebbing nær overflaten noen steder og dykke dypt nede i andre tilfeller. Formen grunnvannsspeilet kan også bestemmes av omkringliggende rock, og ved menneskelig aktivitet. For eksempel når mennesker deplete en akvifer, kan de utløse kollapser av stein og jord, deformeres form grunnvannsspeilet.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------