Stilling: Evisdom > kunst >

Hva er Folk Dance?

Folkedans er et samlebegrep som brukes til å identifisere en rekke danser som har å gjøre med dans og tradisjonell dans framført av vanlige folk innenfor en gitt kultur. I motsetning til enkelte former for dans der det er strenge regler om hvordan dansen må utføres for å bli betraktet som autentisk, en folkedans tendens til å dukke opp spontant blant den generelle befolkningen. Det blir mye populære og identifisert med den rådende verdiene i de fleste borgere uavhengig av sosial status eller økonomisk status. På sitt beste bærer folkedans elementer som er unike eller i det minste tegn på en bestemt kultur, samtidig som deler noen bred kjennetegn med danser utviklet i andre kulturer.

Det er viktig å merke seg at folkedans er knyttet berømt og andre sosiale arrangementer som fokuserer på det sekulære snarere enn religiøse. Mens det er mange urfolk trosretninger der dans spiller en viktig rolle i tilbedelsen erfaring, danser som et ritual er normalt svært stiliserte og gjør liten eller ingen rom for individuell tolkning. I tillegg kan det privilegium å utføre en rituell dans være begrenset til kun noen få utvalgte. Dette er ikke i tråd med ånden i folkedans, der alle og enhver er velkommen til å delta.

Det er fire grunnleggende egenskaper som bare om noen folkedans vil dele med andre uttrykk for denne kunstformen. Den første er at dansen normalt har sin opprinnelse i en tidsperiode som forut for eksplosjonen av mekanisert industri i det 19. århundre og er derfor ikke underlagt trademarking eller copyrighting. I tillegg, mens det er noe rom for generell tolkning og innovasjon, har det grunnleggende i dansen forble intakt gjennom flere generasjoner.

Dansen vil være åpent for alle som ønsker å delta, og er ikke vurdert den eksklusive eiendommen til en sektor av befolkningen. Endelig er dansen ikke kontrolleres eller regulert i noen form for sentral myndighet, det er fortsatt en unik dans skjema grunnet populære samtykke i stedet for et mandat fra en privilegert få som bedømme hva som er eller ikke er en ren form for dans.

Mange land rundt om i verden nyte sin egen form for folkedans. Takket være omfattende innvandring og kolonisering i tidligere århundrer, mennesker fra mange nasjoner har sjansen til å bli kjent med minst en folkedans. Mange folk i både den gamle verden og den nye ofte lett gjenkjenne tysk folkedans. Mens svært forskjellige i stil og omfang, en filippinsk folkedans og en ungarsk folkedans vil tilby noen innsikt i kultur og historie i hvert land. Tradisjonell folkedans betraktes som en integrert del av kulturarven og noen ganger finner veien inn i feiringer som for eksempel bursdager, bryllup, jubileum partier og andre offentlige hendelser.

Omtrent alle kan lære å folkedans. Mange dance studios tilbyr undervisning i grunnleggende folkedanser er at populære innenfor området. Mange kulturelle foreninger og dans klubber tilbyr også muligheten til å lære ulike folkedans tradisjoner og oppleve gleden av mer enn én nasjonal folkedans stil og teknikk. Ofte bevegelsen som ligger i denne formen for dans er enkle og lett å mestre, noe som gjør den tilgjengelig for de fleste uansett alder eller kjønn.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------