Stilling: Evisdom > Internett >

Hva er Bridge Design programvare?

Bridge design software er en programvare produkt som er brukt i utformingen av broer. Før utvikling av slik programvare, de ingeniørene som designet og bygget broer som trengs for å gjøre alt for hånd, fra strektegninger til å opprette gjengivelser til beregningene for å bekrefte at broen var trygg. Bridge design software eliminerer feil som kan oppstå når arbeidet er gjort for hånd, og strømlinjeformer prosessen med brua design slik at ingeniører kan fokusere på å lage nyskapende, sterk, interessant, og noen ganger vakre design.

designe en bro er komplisert, og omfatter en rekke parametere. Et nettsted må velges og undersøkt for å lære mer om dens egenskaper og for å se etter bestemte problemer som kan kreve engineering bestemmer, for eksempel ustabil grunn som vil skape behov for å forankre broen til fjell til sikkerhet. Behovene i rommet må også vurderes, med alt fra klarering for skip som passerer trafikk til antall baner som trengs i broen. Designere kan også tenke over behovet for utvidelse i fremtiden. Snarere enn å bygge en smal to kjørefelt doble Decker bro, for eksempel, kan det være mer fornuftig å bygge en lang bro som lett kan utvides til tre kjørefelt på hver dekk i tilfelle trafikken behovene endres.

Strukturell integritet er selvsagt en kritisk utfordring i bro design. En rekke beregninger kan gjennomføres for å bestemme vekten av brua og til å finne de punktene der støtte er nødvendig. En fordel med bro design programvare er at den kan brukes til å lage simuleringer som tester grensene av broen for å se hvor ekstrem en design kan få før det blir farlig. Programvaren kan også identifisere svake punkter og andre spørsmål som kan kompromittere brua.

Programvaren foretar nødvendig engineering beregninger for å bestemme begrensninger av en design, og kan gi anbefalinger for å forbedre et design for sikkerhet. Det kan også utføre beregninger for å finne ut hvor lenge konstruksjonen vil ta, hva som vil være nødvendig i veien for materialer, og så videre, noe som åpner for detaljerte og svært presis planlegger gjennom broen design software før bakken er enda brytes opp for å starte byggingen.

Bridge design programvare kan også brukes i produksjon av detaljerte tredimensjonale modeller, og noen programmer har muligheten til å sende tredimensjonale modeller til en 3-D-skriver som kan bringe dem til livet på en liten skala. Disse modellene kan brukes til å fremme og demonstrere design, viser folk hvordan brua vil se ut når den er ferdig.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------