Stilling: Evisdom > Internett >

Hva er Service Level Agreements?

Service Level Agreements er dokumentert avtaler mellom en virksomhet og andre som bruker den næringsdrivendes tjenester. Service Level Agreements skape en felles forståelse mellom de to om hva hvert kan forvente fra den andre. Dette kan inkludere forventninger om prioriteringer, tjenester og ansvar.

Service Level Agreements er et effektivt kommunikasjonsverktøy. De hjelper begge parter å kommunisere mer effektivt med hverandre. Service Level Agreements kan også bidra til å forhindre konflikter eller uenigheter, som begge parter er klar over hva som forventes av hverandre. Hvis det er noen konflikter, service level avtaler kan bidra til å løse dem.

En av de viktigste fordelene med Service Level Agreement er at det kan oppdateres. Det er ikke en blindvei dokument. Begge parter kan lese dokumentet fra tid til annen, og gjøre endringer som er gjensidig behagelig. Disse kan omfatte endring service prioriteringer og ta vekst av virksomheten i betraktning.

å være et effektivt verktøy for bedriften, må tjenestenivåavtaler inkorporere både ledelse og service elementer inn i dokumentet. Tjenesten elementer inkluderer service standarder, for eksempel en tidsramme for når tjenestene skal leveres og kostnaden av tjenester. Det bør også omfatte ansvar for begge parter, så vel som eskaleringsprosedyrer skulle de oppstår. Ledelsen elementene fokusere på hvordan tjenesten uenighetene vil bli løst, og hvordan tjenesten effekten vil bli kontrollert. Andre faktorer for forvaltning side for å vurdere hvordan inkludere begge parter vil gjennomgå og revidere avtalen, og hvordan informasjon om tjenesten effektivitet vil bli tatt opp og rapportert.

Prosessen med å etablere, planlegging og gjennomføring av servicenivå avtaler kan ta mange måneder. Det må foretas realistisk. Det er ingen vits til lovende tjenester i avtalen uten først å vite at de er gjennomførbare. Avtalen må være nøye bygd på, og ikke bare tar med forretnings-og tjenesteleverandøren. Det har også å ta hensyn til eventuelle kunder som kan være den tredje part i avtalen.

Service Level Agreements må aldri bli sett på som bare en måte å stoppe klager. Dette kan slå tilbake, og klager kan starte klagende om selve avtalen. Servicenivå avtaler bør være et samarbeidsverktøy som begge parter kan referere til hvis de føler noe har ikke vært arbeidet med å sin smak. Hvis dette skjer, kan avtalen fungere som en base for å bli bygget på og utvidet til å holde begge parter fornøyde.

Før avtalen er også sendt brev, der er et par skritt som bør tas av begge parter involvert. Samle bakgrunnsinformasjon for å få en bedre forståelse av begge parter. Sørg for begge parter er fornøyd med de punktene som er fastsatt i avtalen og etablere grunnregler mot arbeidsfellesskap. Når disse reglene er satt, og en vellykket avtale er nådd, avtalen kan bli skrevet og bygd på i fremtiden.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------