Stilling: Evisdom > Internett >

Hva er Business Intelligence-verktøy?

Business intelligence verktøy er programmer og funksjoner som brukes til å fullføre detaljerte data analyse. Begrepet «business intelligence» er brukt for å beskrive programvare som brukes til å identifisere mønstre og trender i store datasett. Det finnes en rekke firmaet intelligence verktøy tilgjengelig på det kommersielle programvaremarkedet, og å velge riktig løsning krever en god forståelse av rapporteringskrav og langsiktige forretningsbehov.

Det finnes tre typer av firmaet intelligence verktøy: data utvinning, data arkitektur og spørring utvikling. Alle fire typer verktøy er inkludert som standard i det meste business intelligence programvareprodukter. Ferdighetene som kreves for å utnytte disse verktøyene effektivt inkludere data management, middels datakunnskaper og tidligere statistikk trening. Business Intelligence er et område som har opplevd vekst og er ventet å vokse.

Business intelligence-systemer er enten innebygd i en Enterprise Resource Planning (ERP)-system, eller fungere som selvstendige dataprogrammer. For å utnytte business intelligence-programvare, data fra transaksjonsbaserte systemet må gjøres tilgjengelig for programvare. Dette vanligvis oppnås gjennom bruk av en ekstrakt, transformere og laste (ETL) verktøyet, som er programmerte til å velge data som samsvarer med et bestemt kriterier og sikre data konsistens før du legger den inn i business intelligence-løsning.

Data arkitektur er prosessen med å utforme interne tabeller og datastrukturer. Dette er en av de viktigste business intelligence verktøy, fordi en godt designet system kan utvide kapasiteten og vokse til å møte endrede behov. Et brukergrensesnitt gir arkitekten med verktøyene er nødvendig for å opprette og vedlikeholde disse tabellene.

Formålet med firmaet intelligence verktøy er at en rekke former for analyse som ellers ikke ville være mulig. Alternativene inkluderer oppretting av ad hoc, planlagt og standard rapporter på tvers av en rekke disipliner. Funksjonaliteten som kreves for å lage disse rapportene er en viktig del av programmet. Query utvikling krever en kombinasjon av tekniske ferdigheter og en solid forståelse av forretningsprosesser.

aller beste verktøy er nyttige bare i hendene på dyktige medarbeidere. Den primære krav til en stilling i business intelligence inkluderer post-videregående opplæring i statistikk, avansert matematikk eller datasystemer. Mange arbeidsgivere forventer en kandidats i statistikk eller matematikk for lederfunksjoner.

Business intelligence produkter er i kontinuerlig endring, og en satsing på videreutdanning er nødvendig for å lykkes i denne type arbeid. En ansatt kan holde hans eller hennes ferdigheter strøm gjennom online kurs, seminarer og diskusjoner. Disse ferdighetene kan brukes til å vurdere fordeler og potensielle anvendelser av business intelligence verktøy.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------