Stilling: Evisdom > industri >

Hva er diffuse utslipp?

diffuse utslipp er utslipp som frigjøres gjennom slike hendelser som lekkasjer, søl og fordamping. Historisk sett var de ofte ikke spores, med utslipp deteksjon og overvåking med fokus på utslipp som genereres ved forbrenning. I dag, en rekke regjeringer har planer på plass for å overvåke og administrere diffuse utslipp, og flere har identifisert spesielle områder som må forbedres med mål om å redusere de samlede utslippene.

En rekke problemer kan bli presentert med diffuse utslipp. En av de mest åpenbare er forurensning. Siden diffuse utslipp er ofte gitt ut i innstillinger som mangler filtre og andre kontroller, skadelige miljøgiftene er fritt slippes ut i luften. Disse miljøgiftene kan true menneskelige eller miljørettet helsevern, og bidra til nedbrytning av jordens atmosfære. Noen diffuse utslipp har også blitt fingret i global oppvarming, noe som gjør dem en interesse for internasjonale grupper som er bekymret for klimaendringene.

tillegg kan tap av stoffer gjennom diffuse utslipp opprette et økonomisk tap. Selv om én liten lekkasje eller søl ikke kan virke som et problem, når dette er kopieres over et land, representerer det faktisk et betydelig økonomisk tap. Når materialer som brensel er tapt før de blir brent gjennom lekkasjer og fordamping, er folk ikke får verdien ut av drivstoff. For store bedrifter som håndterer drivstoff, tap av drivstoff før levering gjennom diffuse utslipp kan være svært kostbart over tid.

Et annet problem med disse typer utslipp er umiddelbare trusler mot menneskers helse og sikkerhet. Diffuse utslipp av farlige giftstoffer eller brennbare gasser kan skade folk i området som kan bli syke hvis de inhaleres dem, og de kan også utgjøre en brannfare. De kan også skade samfunn hvis de skjer over en lengre periode. For eksempel kan nabolag rundt drivstoffdepoter og skipsverft har farlige nivåer av drivstoff i lufta og jorda på grunn av diffuse utslipp i nærliggende anlegg.

Det finnes en rekke teknikker som kan brukes til å identifisere, styre, og kontroll diffuse utslipp av interesse for helse og sikkerhet. Lekkasje detektorer er nyttige for å identifisere dem når de skjer, mens bedre sel, kan regelmessige inspeksjoner for lekkasjer, og ulike håndteringsrutiner redusere volumet av materialet utgitt. For eksempel, mange bensinstasjoner bruke damp fangst dyser på sine pumper, slik at bensin gasser ikke slippes ut i miljøet mens folk pumpe gass. Dette reduserer miljøproblemer, reduserer risikoen for brann, og holder lukt ned.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------