Stilling: Evisdom > historie >

Hva er kommunisme?

"Fra hver etter evne, til hver etter behov hans. " Dette er en av de setningene som crystallize betydningen av kommunismen. Det er ikke lett å få en objektiv definisjon av kommunismen, men en av de bedre de beskriver det som sosialismen som opphever privat eierskap og søker å skape et klasseløst samfunn .

Kommunismen har vært en viktig historisk tema siden den russiske revolusjon i Russland i 1917. Karl Marx og Friedrich Engels populariserte den kommunistiske ideologien i 1848 arbeidet, kommunistiske manifest . Vladimir Iljitsj Lenin, grunnleggeren av bolsjevikpartiet, var inspirert av dette arbeidet og til slutt ble den første kommunistiske hersker i Russland.

kommunisme høres ut som en god idé. I den reneste formen for kommunisme, alle mennesker innehar alle land, fabrikker og så videre i tillit, som det var. På denne måten blir alle varer deles likt av folket. Det er ingen fattigdom-eller er det en øvre klasse. I Depresjon-tiden Amerika på 1930-tallet, sluttet mange kommunistpartiet fordi det syntes å være sympatisk til behovene og ønskene til arbeideren, snarere enn til sjefene.

Dessverre tenderer kommunisme i praksis å være noe annerledes, så de som har levd i det 20. århundre kjenner. Kommunisme som praktiseres av Lenin, Stalin og Formann Mao er et helt annet forslag. Denne formen for kommunisme setter opp et autoritært styre, med de beste varene og tjenestene skal de i regjering.

Det var ikke uvanlig i Sovjet-Russland for folk å vie for offentlige arbeidsplasser-ikke fordi de var for eksempel tilhenger av kommunismen, men fordi de fikk en større leilighet. Kapitalister Gripe om korrupsjon, men kommunistiske regjeringer er like florerer med det som kapitalistisk system. Regjeringens medlemmer har en tendens til å rasjonalisere at de fortjener det beste av alt fordi de er styrende for folket.

Et annet problem med politiske kommunismen er at myndighetene har en tendens til å fokusere på "produksjon" som det endelige målet. Produksjonen er vanligvis definert som det som kommer fra fabrikker og gårder. Som et resultat kan kunsten lider under et kommunistisk regime. Dette var sikkert sant i mange år i Kina, da Formann Mao innførte den "kulturelle revolusjon. Siden disse regjeringene har en tendens til å bli insular og paranoide, de også som regel danne en hemmelig politistyrke for å stanse noen hint av revolusjonen av folket.

kommunismen ville sannsynligvis fungere godt hvis menneskene ikke har den uheldige tendens til grådighet. Noen hevder at hvis alle hadde det samme, ville ingen vil ha mer. Dette selvfølgelig vært, har vist seg å være en feilslutning om og om igjen. Hvis det ikke er mål å oppnå, og ikke noe å jobbe mot, bortsett fra en produksjon kvote, der er incitament til å overgå? Kapitalismen er ikke et perfekt system heller. Det bare fungerer bedre i møte med menneskets grådighet enn andre systemer gjør, da det tilbyr gulrot av økonomiske gevinsten for hardt arbeid.

En artikkel som dette ikke kan fordype i minutiae av kommunismen. Det finnes imidlertid mange gode ressurser på Internett som diskutere kommunismen som ideologi, så vel som politisk system. Kommunismen er verdt å forske for et bedre bilde av en ideologi som bidro til å forme historien i det 20. århundre.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------