Stilling: Evisdom > folk >

Hva er prest?

Prest er medlem av prestene som arbeider i en lå, eller ikke-religiøs institusjon, for eksempel en hær, et fengsel, sykehus eller et universitet. Andre medlemmer av geistligheten vanligvis arbeider i en kirke eller misjon innstillingen. Lay kapellaner som minister men er ikke ordinert, blir stadig vanligere. Begrepet lå minister eller lå geistlige kan også brukes til kapellaner som er ordinert for å indikere at de arbeider utenfor en religiøs institusjon, men er denne bruken av begrepet nei lenger vanlig. Kapellaner av denne definisjonen fortsatt tjene paven. I middelalderens Europa var prester blant de eneste litterære medlemmer av samfunnet, og derfor serveres i kongelige eller adelige domstolene både religiøse rådgivere og sekretærtjenester ansatte-derav begrepet geistlige , bokstavelig talt "av presteskapet" kan brukes til å beskrive kontorarbeid.

En form av militære kapellanen har eksistert siden middelalderen, da geistlige medlemmene servert på Englands militære fartøy. Militære over hele verden har feltprester, men deres rang og kvalifikasjoner er stor forskjell. I noen land er den militære kapellanen en soldat med teologisk opplæring, mens andre er prest en sivil, men en ordinert prest. I henhold til Genève-konvensjonene, en militær prest er en noncombatant , ikke autorisert til å engasjere seg i kamp. I tillegg kan en prest ikke bli holdt som krigsfange, men kan beholdes av fienden i den hensikt å tjenende til krigsfanger.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------