Stilling: Evisdom > finans >

Hva er Cenvat?

Cenvat, eller den sentrale merverdiavgiftsloven, er en del av skatten strukturen ansatt i mange land i den vestlige delen av Europa. Inspirasjonen for Cenvat er avledet fra et skattesystem som er generelt omtalt som merverdiavgift, eller merverdiavgift. Både Cenvat og mva er utformet med uttrykkelig formål å minimere en gjennomgripende effekt når det gjelder skatt på inntekt, varer og tjenester, og andre former for skatteinntekter. Målet med Cenvat er å hjelpe til med å opprettholde et skattesystem som regnes rettferdig for både innbyggerne pådra skatte-og regjeringen som er å kreve inn skatteinntekter.

Et kjent eksempel på Cenvat finnes i India. Opprinnelig betegnet som endret merverdiavgift, plasseres denne tilnærmingen noen begrensninger på den type beskatning som kunne oppstå på varer som brukes i produksjonen av ferdige forbrukerprodukter. Modvat ble senere utpekt som Cenvat, og fortsatte å fungere som et middel til å fremme industrien i landet, samtidig mottar noen form for skatteinntektene fra innsatsen.

Det er nyttig å tenke på Cenvat som et incitament som stimulerer til produksjon av varer i landet, i stedet for outsourcing av produksjonen til land hvor den økonomiske og skatt klima er gunstigere. Ved å gi en kreditt på skatt knyttet til materialer som brukes i etableringen av ferdige varer, gjør regjeringen det mer attraktivt for produsenter å opprettholde drift i landet. Dette selvsagt fører til etablering av flere arbeidsplasser for innbyggerne i samfunnet og gir inntekter til kjøp av produkter i landet. Ved å redusere skattebyrden for sluttbrukeren av materialer, åpner Cenvat døren til en mer stabil økonomi i landet, og en bedre levestandard for sine borgere.

Under de beste forhold, kan anvendelse av Cenvat oppnå tre mål. Først krever struktur for Cenvat en skatteinnkreving prosedyre som er ganske transparent og lett å følge. For det andre fordeler forbundet med Cenvat hjelp til å kutte ned på skatteunndragelse og kreativ bokføring. Sist, fører bruk av Cenvat til slutt til en samlet økning i samlet skatt inntekter ved å ha mer borgere ansatt og dermed i stand til å betale skatt på lønn og lønn.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------