Stilling: Evisdom > finans >

Hva er en Swaption?

Swaptions er alternativer som gir eieren rett til å inngå en underliggende swap, men trenger ikke eieren å faktisk engasjere seg i swap prosessen. Generelt er bruk av identifikasjon av en swaption reservert for å vise til alternativer som innebærer rentebytteavtaler.

Det er i hovedsak to typer swaption strategier som er i vanlig bruk. Den første kalles en betaler swaption. Denne formen for swaption gir eieren av opsjonen med mulighet til å inngå i bytte og betale en fast beinet mens du mottar en flytende ben. Denne tilnærmingen er ofte referert til som en fast rente betaleren swaption.

En annen tilnærming til konseptet med en swaption er mottakeren metoden. Denne tilnærmingen er det motsatte av betaleren swaption. Med denne typen samtale swaption, kan eieren inngå en swap situasjon der han eller hun vil få en fast beinet og betale en flytende ben.

Uavhengig av type swaption involvert, er det flere punkter som kjøper og selger blir enige om å som en del av transaksjonen. Først er begge streiken rate og premien anses løst. Neste, er lengden av opsjonen perioden sett, basert på betingelser som er akseptable for begge parter. Ofte er dette i størrelsesorden to virkedager før startdato for underliggende wrap for swaption. Hvis Avskrivningene er involvert i, og deretter de to partene enige om å modusen for beregning involvert. Sist, selger og kjøper avfinne seg på frekvensen av betalinger knyttet til underliggende swap.

En swaption vanligvis ikke involverer én investor. I stedet er det mer vanlig at investorer som handler i swaption transaksjoner som store selskaper, banker eller meglerforetak, og muligens hedgefond. Bruken av swaption har en god del av attraksjon, siden strategien kan brukes til å håndtere mengden av renterisiko knyttet til banker og andre typer finansinstitusjoner. Det er swaption markeder i de fleste av de store valuta markedene rundt om i verden, spesielt de knyttet til USA dollar, euro og japanske yen.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------