Stilling: Evisdom > finans >

Hva er Solvens?

I verdener av business og finans, solvens er et begrep som brukes for å referere til dagens nivå på finansiell stabilitet er knyttet til et selskap eller individ. Begrepet kan også gjelde for status for et bestemt område av økonomi, som for eksempel forsikring, kontantstrøm, eller eiendom. Å være løsemiddel er å være i en posisjon hvor det er mulig å hedre alle nåværende økonomiske forpliktelser i henhold til vilkårene knyttet til hver gjeld, samtidig som de har midler til overs til andre formål.

Finansiell soliditet er meget viktig, enten opererer en husholdning eller en bedrift. Enkeltpersoner og familier søker å bygge reserver av eiendeler som gir stabilitet til husholdningen, selv om den viktigste inntektskilden er avbrutt for en tid eller forsvinner helt. En husholdning som løsemiddel vil være i stand til å operere uten forpliktelser blir forfalte og fremdeles har noen ressurser igjen etter at de forpliktelser gjøres opp for måneden.

På samme måte, bedrifter søke å være i en posisjon hvor det er alltid eiendeler tilgjengelig for å håndtere selskapets gjeld på en effektiv og rettidig måte. For en bedrift, er prinsippet om likviditeten solvens spesielt viktig. Dette betyr ganske enkelt at bedriften har kontanter til ære nåværende forpliktelser, eller i det minste har eiendeler som raskt kan gjøres om til kontanter uten at evne til å fortsette virksomheten fungerer. I tilfelle at en virksomhet blir insolvent, og er ute av stand til å reforhandle eksisterende gjeld i begreper som kan styres, det er en god sjanse for selskapet vil bli solgt eller rett og slett oppløst. Eventuelle gjenværende eiendeler er solgt og inntektene er fordelt på ulike kreditorer å slå seg ned i det minste en del av den utestående gjelden.

Bedrifter som regel være oppmerksom på det som er kjent som soliditets forholdet eller margin. Dette er ganske enkelt forholdet mellom gjeld og eiendeler som omfatter kontanter eller beholdninger som kan konverteres til kontanter raskt. En god solvensmarginen eller forholdet en til hvor virksomheten har nok kontanter tilgjengelig for å møte dagens gjeld uten å begrense eventuelle andre nødvendige forretningsfunksjoner. Det er ulike formler for beregning av solvens nøkkeltall og marginer, mange av dem involverer faktorer som er relevante for den aktuelle næringen som selskapet er tilknyttet.

presis og nøyaktig finansregnskap er en av de viktigste verktøyene i vurderingen av soliditets marginer eller forholdstall. Ved å holde alle finansielle poster oppdatert, er det mye lettere å identifisere trender som kan indikere en husholdning eller bedrift nærmer seg konkurs, og iverksetter nødvendige tiltak for å gjenopprette tidligere nivå av finansiell stabilitet.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------