Stilling: Evisdom > finans >

Hva er Net Worth?

Net Worth er forskjellen som eksisterer mellom det du skylder, og hvilke eiendeler er i besittelse av den enkelte, bedriften, eller en annen enhet. Beregne en formue omfatter til sammen mengden av alle gjeldsforpliktelser, og trekke dette fra den totale verdien av alle eiendeler. Når den akkumulerte verdien av alle aktiva overstiger summen av alle forpliktelser, kan det sies at en positiv nettoformue eksisterer.

Ved fastsettelsen av formue, er det viktig å inkludere alle eiendeler i regnestykket. Eksempler på eiendeler inkluderer kontanter på hånden, eiendom beholdning, aksjer og andre investeringer, og store elementer som biler. Hvis riktig anslått verdien av ulike eiendeler, er det viktig å gjøre bruk av dagens markedsverdi, snarere enn å gå av kjøpesummen ved oppkjøpet.

Vurdering av forpliktelser på riktig måte er også viktig å komme fram til en nøyaktig formue. Gjeld omfatter slike elementer som utestående saldo på et boliglån eller bil betaling, samlet kredittkort gjeld, og gjenværende saldo på andre typer lån. Det er viktig å gjøre rede for alle aktiva og hver ansvar for å fastsette en sann nettoformue.

Forstå din nåværende formue er svært viktig. Dersom det ville være mulig å betale alle nåværende gjeldsforpliktelser ved å likvidere dine eiendeler, som er en indikasjon på relativt stabile økonomiske helse. Når eiendeler er mer enn nok til å betale av din nåværende gjeld, betyr det at du er enda mer stabil fra et økonomisk synspunkt. Målet for mange mennesker og bedrifter er å drive i en situasjon der det er en positiv nettoformue.

Å ha en nøyaktig vurdering av formue er nyttig på flere måter. For det første er det viktig at din nåværende forpliktelse last ikke overstiger den nåværende verdien av dine eiendeler. Hvis du skylder mer enn du eier, som er en indikator på at du ikke er en spesielt god kredittrisiko. Banker og andre låneinstitusjoner kan nøle med å tilby deg de beste prisene, siden det er mer risiko involvert i utlån deg penger.

En annen grunn til at din forståelse formue er viktig er at det bidrar til en startplass med økonomisk planlegging. Hvis du vet at du knapt har nok midler til å dekke nåværende gjeld last, som er et signal du bør legge av noen store kjøp før du har betalt av et par gjeld. Fra dette perspektivet, periodevis vurderingen av din formue kan hjelpe deg å forstå hvor du er i dag, og prosjektet når du vil være i stand til å kjøpe den nye bilen uten å lage en stor økonomisk motgang.

Beregning av din nåværende formue er også nyttig for å identifisere et eventuelt overskudd du kan ha som kan investeres eller plasseres i rentebærende kontoer. Fordi du er rimelig sikker på at de eiendeler som ikke vil bli pålagt å betale av din nåværende gjeld, kan du fritt til å gjøre bruk av disse eiendeler til plan for senere år. Uten vurderingen av din formue fra tid til annen, kan du overse en eller flere eiendeler som kan gjøres om og brukes til å lage en høyere yield som til slutt er i din beste interesse.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------