Stilling: Evisdom > finans >

Hva er Stock Power?

Noen ganger kjent som et lager fullmakt, en aksje makt er et dokument som utnyttes når registrerte verdipapirer overføres fra nåværende eier til ny eier. Dataene som finnes på dokumentet er svært lik den informasjonen som finnes på baksiden av selve lager sertifikatet, noe som har ført noen investorer og meglere for å referere til makten sertifikat som et oppdragsbasert separat-fra sertifikat. Den største fordelen med en kraft sertifikat er at det nærmere definerer detaljer om overføring av eierskapet, og gir ekstra sikkerhet for både kjøper og selger.

I en viss grad, et lager strøm fungerer som en begrenset fullmakt. Dokumentet godkjenner og dokumenter overføring av en gitt sikkerhet, inkludert detaljer om betingelsene i overføringen. For eksempel kan en aksje strøm Utarbeidelse som en del av overdragelsen av aksjene i aksje fra en forelder til et barn, samt når aksjen selges til en kjøper.

Det er noen viktige fordeler med et lager strøm. Én har å gjøre med duplisering av vilkårene i transaksjonen. All informasjon som skrives inn på baksiden av sikkerhetssertifikat er også funnet på dette dokumentet. I tillegg er andre relevante opplysninger som bidrar til å etablere en historie om initiering, prosess, og fullbyrdelsen av transaksjonen ofte inkludert i dataene på lager strøm. Dette oppmerksomhet til detaljer gjør det mye enklere å fastslå forholdene som eksisterte på den tiden overføringen ble gjort, og kan ofte bidra til å forhindre utfordringer fra tredjeparter som kan motsette seg overføringen.

En annen fordel med bestanden makt er at detaljer i dokumentet gir en økt følelse av trygghet for begge parter involvert i transaksjonen. Innholdet i dokumentet krever at alle prosesser som er involvert i transaksjonen må rette seg etter regelverket som gjelder i den jurisdiksjonen der overføringen finner sted. Dette betyr at de rettigheter og privilegier som begge parter er definert som en del av dokumentasjonen, bidrar til å minimere sjansene for partene på et senere tidspunkt å kreve at transaksjonen er ugyldig på grunn av mangel av full offentliggjøring av relevant informasjon.

I situasjoner der lager sertifikater er forlagt eller mistet, en aksje makt kan gi bevis for at transaksjonen fant sted. Detaljene finnes på dokumentet kan bidra til å etablere når overføringen fant sted, ble innholdet i verdipapirer som er involvert, og hvor mange aksjer som inngår i transaksjonen. Dermed kan dokumentet bidra til å etablere tydelig hvem som er den rettmessige eier av aksjene, og la utsteder av verdipapirer til å utstede sertifikater erstatning på presentasjon for at riktig eier.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------