Stilling: Evisdom > finans >

Hva er en Futures Broker?

En futures megler er noen som bruker risikokapital til å investere i futures markedet. Terminmarkedet er som aksjemarkedet, bare de er handel i spådommer om framtidige økning eller reduksjon i råvareprisene. Varer er et standard sett med varer, inkludert olje, hvete, svinekjøtt, stål og salt.

Rollen som futures megler er å studere varen markedet og utvikle en god forståelse av hvilke faktorer som påvirker etterspørsel og forsyning for en bestemt vare. Da futures megleren setter en bestemt sum penger ned på en posisjon som angir en vare vil ha en viss verdi innenfor en forhåndsbestemt tidsramme. Hvis prediksjon er sant, de selger posisjonen for penger, og hvis det ikke er sant, de mister de pengene som brukes.

Futures Trading er mer risikable enn aksjemarkedet handel, som verdien av en vare i På kort sikt påvirkes av en rekke omstendigheter. Aksjemarkedet handel er basert på den finansielle posisjonen til et stort konsern, og er iboende risikabelt. En futures megler er et spesialisert felt som krever spesielle ferdigheter til å utføre med dyktighet.

En vellykket futures megler kan gjøre en betydelig sum penger i futures handel, ved å investere både for seg selv og for kundene. De fleste meglere jobber innenfor et futures meglerhuset. Dette miljøet gir ressurser og støtte system nødvendig for at futures megleren å vie mesteparten av sin tid til futures markedet.

Det er flere grunner til hvorfor noen ønsker å bli en futures megler. Det er viktig å forstå motivasjonen før du begynner, så det er visse risikoer som er forbundet med disse motivasjon. Den type personlighet som er trukket til å bli en futures megler er en risiko referent-en som er intelligent, detalj-orientert, og søker å skille seg fra mengden.

Dersom den viktigste motivasjonen for å bli en futures megler er økonomisk, da investere ett år som papir trader. I denne rollen, etterligner du handlene du ville ha gjort og får studere resultatene uten økonomisk risiko. Ved å investere tid i denne prosessen, kan du analysere handlene, resultater og beslutningsprosessen brukes til å fremheve styrker og svakheter.

ligger et system på plass for å administrere kjente svakheter, og du vil øke din fortjeneste. Futures meglere som liker å spekulere bør lage slutte ordre, slik at varen automatisk selger når kursen når et visst punkt. Denne krisen prosessen vil kjempe mot tendensen til å bo litt lenger i håp om en forbedring.

En vellykket futures megler har lært å håndtere sine interne motivasjoner og har et sett med regler som de følger. Etter trenden, ved hjelp av pengene ledelse prinsipper og implementering av et system er alle teknikker som minimere risiko og øke lønnsomheten. Enkle prosedyrer, som alltid beregner risikoen før du legger en handel i og erklære det punktet når du vil forlate handelen redusere virkningen av følelser i prosessen og gir mer stabile resultater.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------