Stilling: Evisdom > Diverse >

Hva er en optisk illusjon?

Mens mange mennesker likestille optiske illusjoner med mirages, er at fenomenet er mye større i omfang. I hovedsak er en optisk illusjon forekomster hvor informasjonen samlet inn av det menneskelige øyet er oversatt i hjernen på en slik måte at en visuell illusjon av noen type resultater. En optisk illusjon kan brukes i en rekke ulike programmer, som spill, psykologisk evaluering og terapi, og etablering av kunst.

En av de allment aksepterte forståelser om visuelle fenomener av den optiske illusjonen er at hjernen vil forsøke å behandle visuelle data ved om det til verdenssyn til den enkelte. Det vil de innsamlede livserfaring av den enkelte påvirker hvordan hjernen tolker visuelle innspill som er mottatt. Et eksempel på denne forståelsen har å gjøre med inkblots som er noen ganger brukt i rådgiving og terapi. Da spør pasienten å identifisere figurene at han eller hun ser i blekket blots kaller hjernen på tidligere erfaringer og kunnskap til å definere visuell informasjon mottas som noe objekt som er velkjent og derfor gjenkjennelig.

Visuelle illusjoner er også ofte inkludert i spill som er vidt distribuert. Mange har blitt invitert til å stirre på det som ser ut til å være et virvar av farger eller tilfeldige arrangement av prikker på en kontrastfarge bakgrunn, så enten se bort eller blinke øynene. Ofte vil et bilde vises før øynene. Som med inkblots, er et resultat av denne aktiviteten en optisk illusjon som er skapt av tegning på livserfaring til den enkelte.

Selv kunst kan være gjenstand for en begrenset type optisk illusjon. Avhengig av bakgrunnen for betrakteren, et maleri eller stykke skulptur kan se ut til å ta på elementer som ikke er lett identifiseres av andre mennesker. Men det er ikke uvanlig at elementet for å bli gjenkjent av andre når detalj er påpekt og dermed assimilert inn i livserfaring lagret i hjernen.

An optisk illusjon ikke har noen reell eksistens i form av et objekt som kan bli berørt. Mirage er et utmerket eksempel på denne typen illusjon. Kombinasjonen av ønskene til den enkelte sammen med eventuelle formasjon at hjernen kan tolke som en fysisk manifestasjon av dette ønsket vil føre til visuell illusjon. Men forsvinner Mirage vanligvis fra synsfeltet når den enkelte prøver å fysisk engasjere oppfattet bildet.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------