Stilling: Evisdom > Diverse >

Hvordan finner jeg et Algebra Tutor?

Mange offentlige og private videregående skoler krever at elevene til å melde deg på minst ett algebra kurs for å møte grunnleggende oppgradering krav. For noen elever kan imidlertid matte kurs være spesielt vanskelig, skaper behov for en kvalifisert lærer algebra. En algebra veilederen kan være et heltids math instruktør, en privatlærer for utleie, en slektning med sterke matematiske ferdigheter eller en medstudent som allerede har passert algebra kurset.

En privat algebra tutor kan annonsere hans eller hennes tjenester i en lokal avis, en personlig flyer postet i offentlige områder, eller kanskje på et peer-to-peer tjenester oppslagstavle ved studentens skole. En skole rådgiver eller matte avdelingen representant kan også ha en liste over potensielle algebra veiledere som har gitt kontaktinformasjon. En privat algebra tutor kan belaste en timesats for hans eller hennes kompetanse, og kunne møte studenten i et bibliotek, et åpent klasserom eller i studentens hjem etter skoletid.

En annen måte å finne en algebra lærer er å legge inn en annonse i en lokalavis eller opprette en personlig flyer og legge det i et offentlig område. Kvalifiserte søkere bør kunne fremlegge bevis for sine ferdigheter i algebra og evnen til å holde seg til oppgaven med en student for en hel økt. Effektiv veiledning er en ferdighet, slik at søkeren bør vise både tekniske og sosiale evner når du arbeider med barn eller ungdom.

En fulltids math instruktør kan også enige om å bli en algebra veileder for en kjempende student, men hans eller hennes tilgjengelig veiledning tid kan være svært begrenset. En forelder kan være lurt å avtale et møte med matte instruktør for å diskutere alternativer som instruksjonsvideoer, alternativ matte kurs eller etter arbeidstid algebra veiledning. Instruktøren kan også være i stand til å sette foreldre i kontakt med en erstatning eller student lærer villig til å arbeide som lærer algebra.

En rekke videregående skoler og høyskoler tilbyr også peer-to-peer tutoring tjenester for både engelsk og matematikk. Disse tjenestene kan tilbys uten kostnad for kvalifiserte studenter eller lærere kan få kompensasjon gjennom føderale midler. En student som søker et algebra veileder skulle registrere med en veileder koordinator, som igjen ville finne den beste peer veileder tilgjengelig for søkeren. Denne formen for peer-to-peer-veiledning er ofte den mest effektive, fordi elevene kan ofte forklare vanskelige begreper med andre studenter på en måte som mange voksne ikke kunne.

Det er også faglig læring sentre som Sylvan som tilbyr veiledning i ulike fag som matematikk, engelsk og naturfag. Disse pedagogiske sentre leie sertifiserte instruktører, men de kan koste uoverkommelige for enkelte foreldre. Dersom en student krever langsiktig hjelpetiltak hjelp, en profesjonell læringssenter kan være en rute til å utforske, men mange elever trenger bare kortsiktige råd og veiledning for å kunne passere en nødvendig algebra kurs.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------