Hva er en Highway Barrier?
Stilling: Evisdom > biler >

Hva er en Highway Barrier?

Highway barrierer barrikader som brukes i mange kjørebane systemer for å skille kjørefelt eller grupper av baner. En highway barriere er noen ganger brukt som et virkemiddel for å skape en barriere mellom veg og grøfter, raviner, eller andre veien elementer som ville være farlig hvis et kjøretøy forlot veien. I tillegg til å bruke som et sikkerhetsnett, disse barrikader kan også brukes til å forbedre lokale natur samt redusere støynivået rundt travle motorveiene.

Flere forskjellige typer riksvei barrierer brukes langs veiene. Enkelt metal barrierer har vært i bruk i flere tiår og er normalt lavtliggende deler av metall som kjører langs veien eller motorvei. Fordi et metall barriere er relativt kort, er det ikke en tendens til å forstyrre utsikten til de landlige omgivelsene. Samtidig er det metall barriere sterk nok til å hindre at biler og mindre lastebiler kjører av veien og muligens blar nedover en ravine.

Sammen med metall barrierer, er mur motorvei barrieren ofte benyttet sammen flere lane highways. Barrierer av denne typen kan brukes til å dele banene i to distinkte deler, med trafikk på ett sett strømmer i én retning, mens trafikken i den andre delen flyter i motsatt retning. Disse barrierene har tendens til å bli forsterket og noe høyere enn metall typer, noe som gjør det vanskelig for biler å krysse inn i baner og direkte i veien for møtende trafikk.

En tredje type highway barriere anses å være en mer miljøvennlig måte, samt en som er mer estetisk tiltalende. En skrøpelige barriere bygger opp området mellom baner eller på sidene av veier og fungerer som et effektivt middel for å holde biler på motorveien og bort fra eventuelle farer funnet utenfor veiene. Highway barrikader av denne typen kan bli anlagt til å passe inn i den omkringliggende landsbygda, og deres tilstedeværelse virker nesten naturlig.

Alle former for riksveien barrieren er mer enn bare et sikkerhetsnett. I mange tilfeller er de ansatt for å dempe lydene som kommer fra travle motorveiene. Fordi støynivået kan bli ganske høy i perioder med stor trafikk, er tilstedeværelsen av barrierene essensielle i å holde støy fra forstyrrende folk som bor i nærheten av veier, samt minimere innvirkningen på alle dyr som er funnet i skogområder nær veiene.

Valget av type motorveien barriere til bruk langs en gitt veistrekning er normalt bestemmes av sivilingeniører som er del av et lokale, statlige eller nasjonale highway avdeling. Faktorer som antall baner, det omliggende terrenget, gjennomsnittlig menneske befolkningen i området, og mengden trafikk på veien alle spille en rolle i å bestemme hvilken type barriere vil være mest effektive.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------