Stilling: Evisdom

Nødutdanningsopplæring

 

Gradskrav

En bachelor eller tilknyttet grad i beredskapsadministrasjon eller tilhørende disiplin er generelt nødvendig for en spesialistspesialist, ifølge US Bureau of Labor Statistics (BLS). Noen fagfolk har et sertifikat fra en institusjon som Nasjonalt register for akuttmedisinsk teknikere har sertifisert.

Opplæringstemaer

Ifølge en BLS-undersøkelse fra 2010, mottar nye beredskapsspesialister opplæring. Ansatte har generelt mange års erfaring og Trening med erfarne fagfolk, indikerer O * Net OnLine. Under treningen lærer en beredskapsspesialist hvordan man skal utvikle tilstrekkelige katastrofeberedskapsplaner, holde bedriftens personell informert om utgangsplaner og prosedyrer, og sørge for at sikkerhetsretningslinjene overholder lover og forskrifter.

Verktøy

I følge O * Net OnLine er deltakerne i et nødstyringsopplæringsinitiativ kjent med verktøy og utstyr nt som farlig materiale beskyttende klær, bærbare datamaskiner, stråling deteksjon målere og toveis radioer. Opplæringskurs hjelper krisestyringsspesialister til å koordinere katastrofe- eller krisestyringsaktiviteter. Spesialister jobber vanligvis innenfor en organisasjon s generelle driftsavdeling og fullfører oppgaver under opplæring av en senior profesjonell.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------