Stilling: Evisdom

Bakprojeksjon TV Reparasjonstips

  Bakprojeksjons-TV-er fungerer ved å projisere et bilde bak TV-skjermen. Det finnes tre typer teknologi som brukes i bakprojeksjons-TV: LCD (LCD), CRT (katodestrålerør) og DLP (digital lysbehandling). Hver teknikk bruker forstørrelseslinser og speil for å utvikle et bilde på skjermen. Selv om bakprojeksjons-TV ofte produserer store, raffinerte bilder, kan de også oppleve noen tekniske problemer.

Projeksjonslamper

Bakprojeksjons-TVer bruker lamper som kanaliserer lys for å lage et bilde. Over tid kan disse lampene forringes og brenne ut, noe som medfører dårlig bildekvalitet. I disse tilfellene må du kjøpe en ny lampe fra TV-produsenten, som angitt på HDTV Solutions-nettsiden. Dårlige bilder kan også skyldes lamper som ikke er ordentlig festet eller er feil installert. Kontroller at lampen er riktig montert før du bestiller en ny. Vær også oppmerksom på eventuelle advarselslys som blinker på bakprojeksjonsenheten. Disse varsler deg om et problem med TVen, som kan være relatert til lampen. Kontroller brukerhåndboken din eller kontakt TV-produsenten direkte hvis du er usikker på at lampen din er feil.

Lyd og bilde

Hvis du opplever dårlig bildekvalitet på bakprojeksjons-TV-apparatet, får du tilgang til menyalternativene via fjernkontrollen. Her kan du endre lysstyrken og fargeviktet, slik at du kan endre kvaliteten på bildet som vises. Du kan også endre kalibreringsinnstillingene på noen bakprojeksjons-TVer, noe som gir deg større kontroll over bildekvaliteten. Noen kalibreringsinnstillinger er imidlertid løst og låst.Hvis du ikke får noen lyd, får du tilgang til lydinnstillingene og sørger for at høyttalerne er skrudd opp til tilstrekkelige nivåer. Du bør også sørge for at en DVD-spiller eller konsoll du har koblet til, har lyden også skrudd opp.

Varme

Overoppheting kan føre til at ditt bakprojeksjons-TV viser et dårlig bilde. Noen enheter leveres med innebygde sikkerhetsanordninger som slår av strømmen helt når de blir for varme. For å unngå overoppheting må du kontrollere at aggregatets ventilasjonsåpninger hele tiden holdes rene, da støv kan hindre at det avkjøles. Sørg også for rommet der bakprojeksjonsenheten holdes relativt kjølig. Hvis rommet fanger sola ofte, tegne gardinene eller bruk klimaanlegg når du ser på TVen, da varmen kan forvrense bildekvaliteten.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------