Stilling: Evisdom

Sodium Street Light Vs. Neon-lys

 

Høytrykks natriumlys

Høytrykks natriumlys gir resultater når natriumgasser inne i pæren reagerer på elektrisitet. Disse pærene brukes noen ganger i gatebelysning; På grunn av deres dårlige energieffektivitet og lavt nivå av hvitt lys har lavtrykks natriumlys imidlertid erstattet dem som den foretrukne metoden. Denne typen belysning brukes når et hvitt lys er foretrukket over et oransje lys.

Lavtrykkslysbelysning

Den mest energieffektive typen belysning, lavtrykks natriumlys er mest brukt til motorveisbelysning og sikkerhetsbelysning. Et oransjehud lys produseres når natriumgasser inne i pæren reagerer med strøm. Et lavtrykksnatriumlys krever oppvarmingstid på ca. 10 minutter og må avkjøles før gjenstart.

Neonlys

Neon gass, kombinert med argon og kvikksølv, brukes til å produsere neonlys, som brukes i reklame og kunstverk. Neonlys kommer i forskjellige farger og former, men kvaliteten på det produserte lyset gjør dem ineffektive for brukervennlige formål, som for eksempel gatebelysning. Natriumlys og neonlys fungerer på lignende måte, men de produserer svært forskjellige former for lys og brukes forskjellig.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------