Stilling: Evisdom

Slik kobler du til en gassovn

 

1.

Sett gassovnen på en flat, jevn overflate. Ta propanbeholderen til gassovnen og sett den på holderen eller plasser den på siden av gassovnen.

2.

Vis visuelt propanbeholderen og kontroller at tankventil er i 'av' -posisjon. Hvis ikke, drei ventilen til høyre for å skru av gasstrømmen.

3.

Ta tak i gasskokerslangen og finn festespissen på slangens ende som fører fra komfyren. Skyv plastsikringsfanen fra toppen av propanbeholderen, og legg festetoppen på propanbeholderfestet på toppen av tanken.

4.

Skru fast slangefeste Spissen på propanbeholderens dyse. Skru på den for hånd for å unngå å strikke fast armaturet. Stram så sikkert som mulig ved å dreie tilkoblingsslangen til høyre.

5.

Åpne gasstrømventilen på tanken når den er klar til grill. Følg oppstartsanvisningen til komfyren.

Å holde maten perfekt tilberedt og ditt hus trygt betyr å lære å koble til en gassovn riktig. Gasskokere, også kjent som griller, festes til en tank full av propangas, noe som nødvendiggjør behovet for riktig installasjon og tilkobling. Hold maten ved å koble til komfyren på riktig måte.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------