Stilling: Evisdom

Sikkerhetsretningslinjer for svømmebasseng

 

I bassenget

Folk som ikke vet hvordan de skal svømme, bør ikke gå inn i vannet dypere enn de kan stå i. Ikke stol på luftfylte bassengleker i stedet for personlige flotasjonsapparater.

Rundt bassenget

Kjør aldri i nærheten av et svømmebasseng. Sørg for at redningsutstyr som en hyrdes krok eller livsbeholder er i nærheten. Ta et sikkert gjerde rundt et basseng, om nødvendig, for å hindre barn i å nå bassenget i uovervåket tid.

Dykking

Aldri dykke inn i en basseng hvis du ikke er sikker på om det er dypt nok til dykking. Ikke dykk inn i overjordiske bassenger, da de vanligvis ikke er dype nok til å dykke seg trygt.

Barn

Forlat aldri barn uten tilsyn rundt bassenget. Barn som ikke kan svømme bør være innenfor armens rekkevidde av en voksen på hele tiden, i og rundt et basseng. Nesten alle har en forfriskende svømmetur om sommeren, men bassenger utgjør mange farer hvis du ikke følger noen grunnleggende sikkerhetsretningslinjer. Alle, både voksne og barn, bør lære og praktisere sikker oppførsel rundt et svømmebasseng.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------