Stilling: Evisdom

New Mexico Swimming Pool Regulations

 

Driftstillatelse

Alle offentlige svømmebassenger i New Mexico må skaffe en operasjonstillatelse. Driftstillatelser utstedes av New Mexico Environment Department og er gyldige i 12 påfølgende måneder. Utstedelse av operasjonstillatelse utføres etter at svømmebassenget er inspisert og eieren har betalt alle gjeldende avgifter.

Operatørkrav

Offentlige svømmebassenger i New Mexico må få sertifisering for å gjøre det. Sertifisert offentlig svømmebasseng operatører er trent og sertifisert gjennom et kurs godkjent av New Mexico Environment Department. Sertifiserte bassengoperatører er ansvarlige for tilsyn med sanitet, drift, vedlikehold av bassenget og sikkerhet for dem som svømmer i den.

Suspensjon av tillatelse

Miljøavdelingen i New Mexico vil suspendere en operasjonstillatelse når som helst der er et brudd som kan påvirke folkehelsen eller sikkerheten. Svømmebasseng operatører blir varslet skriftlig, med arten av brudd klart angitt på varsel. Unnlatelse av å overholde og rette opp brudd vil føre til permanent opphør av driftstillatelsen. Svømmebassenger i New Mexico opererer under de regler og forskrifter som er fastsatt av New Mexico Environment Department. Disse reglene og forskriftene er utformet for å beskytte folkehelsen og sikre et trygt offentlig svømmemiljø.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------