Stilling: Evisdom

Brannslukningsregler for Bartlett, Tennessee

 

Plassering

Plassering av brannslukkere i kommersielle bygninger og restauranter i Bartlett, Tennessee må være i et iøynefallende område, ifølge NFPA.org. NFPA definerer dette som en vanlig reisevei, inkludert utganger. Regelmessig vedlikehold er nødvendig på brannslukkere, slik at de er fullt operative til enhver tid. Når de ikke brukes, skal brannslukningsapparater alltid holdes på de utpekte stedene.

Oppladbare ildslukkere

Brannslukkere må opplades og være minst 10 pund. Merkene er plassert på oppladbare brannslukkere, med angivelse av måneden og året hvor oppladningen utføres, navnet på den tekniker som betjener brannslukningsapparatet og navnet på det byrået som utfører arbeidet.

Forældede brannslukkere

Forældet ildslukkere må ikke være i bruk i Bartlett, Tennessee. Forældede brannslukningsapparater inkluderer sodavann, fordampningsvæske, kjemisk skum, kobberskall, messingskall, faste lokkslukningsapparater, patronstyrt vann, patronstyrt, ladet damp og trykkslukkere laget før 1971. Bruk en brannslukker som krever invertering for drift er også forbudt. Byen Bartlett, Tennessee har regler og forskrifter på plass angående drift og plassering av brannslukkere. Brannslukningsreglene er basert på NFPA 10, nyeste krav, sier Bartlett Fire Protection District.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------