Stilling: Evisdom

Viktigheten av brannslukningsapparater

 

Plassering

Brannslukkere er kun nyttige hvis de kan bli funnet og brukt når brannen er fortsatt liten. Det er viktig å lagre en slukker i et tydelig merket, synlig område. Ved brannutsatte områder, som kjøkken og peis, må du vite hvor en brannslukker er før du arbeider med brann.

Klassesystem

Branner kategoriseres ved hjelp av et A-B-C-D-bokstavssystem. Avhengig av kilden til brannen, må ulike kjemikalier brukes. Brannslukkere skal være tydelig merket med minst ett av disse bokstavene for å angi innholdet. Klasse A brannslukkere bruker vann og bør brukes på vanlige brennbare stoffer som papir og tre. Kjemiske ildslukkere inkluderer klasse B-ildslukkere som brukes til fett og væske, klasse C for elektriske branner og klasse D for brannfarlige metaller.

Vedlikehold

Det anbefales at brannslukningsapparater inspiseres og kalibreres regelmessig. Under drift må ildsluker inspiseres hver 30. dag, gitt en hydrostatisk test en gang i året og tømt for innhold hvert sjette år.

Teknikk

Forskjellige typer brannforhold kan kreve spesiell brannslukningsteknikk. Den generelle tommelfingerregelen som skal huskes er 'PASS': Trekk pinnen, Målet er lavt ved bunnen av brannen, Klem håndtaket for å frigjøre innholdet, og sveip dysen mens du beveger seg sakte mot brannen.

Generell sikkerhetsplan < / h2> Brannslukkere er bare en liten del av en samlet brannsikkerhets- og evakueringsplan. Selv om de er effektive mot små branner, bør de aldri brukes i tilfelle stor brann. Brannslukkere er en kritisk komponent for å redde eiendom og liv i tilfelle brannfare. For at en brannslukker skal være effektiv, må den riktige typen brukes riktig i en gitt situasjon.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------