Stilling: Evisdom

Hva gjør et kjøleskap utladningsvann?

 

Typer

Kjøleskaper tømmes vanligvis vann fra bunnen av apparatet på forsiden eller baksiden. Hvis det samles inn vann i kjøleskapet, indikerer dette et problem med temperaturen i stedet for typen av lekkasje.

Overvejelser

Kjøleskapet kan tømme vann på grunn av en overflødig dreneringspanne. Vannet fordampes normalt fra dreneringspannen, men kjøleskapet kan generere mer vann enn dreneringspannen kan håndtere. Fjern avløpspannen, tøm den og rengjør den med varmt vann før du erstatter det under kjøleskapet.Du må også sjekke avløpskanalen for å sikre at den ikke er tilstoppet og lekker inn i bunnen av apparatet.
Forsikre deg om at vannlinjene som er koblet til ismaskinen, er sikre og ulåste.

Advarsel

Koble alltid fra kjøleskap fra strømkilden før du arbeider med det for å sikre din sikkerhet. For kjøleskap med ismaskin, slå av vannkilden før du kontrollerer ventilene. Når du merker vann nær gulvet i kjøleskapet ditt, må du ikke ta panikk. Før du ringer til en reparatør eller søker etter produkthåndboken din, kan du prøve en enkel feilsøking for å finne ut hva som gjør kjøleskapets utløpsvann.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------