Stilling: Evisdom

Hva er i Mr. Clean?

 

Produktprofil

Mr. Clean Purpose Cleaner er en kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel for bruk på gulv, fliser, benkeplater og andre husholdningsflater.

Ingredienser

Produktets primære ingredienser er alkoholetoksylater (kjent som ikke-ioniske overflateaktive stoffer) og anioniske overflateaktive stoffer Surfaktanter bryter opp flekker og sprer smuss og andre stoffer som vanligvis ikke oppløses i vann. Anioniske overflateaktive stoffer bærer en negativ elektrisk ladning, mens ikke-ioniske overflateaktive stoffer ikke bærer en kostnad. Andre ingredienser inkluderer kvalitetskontrollmidler, parfyme, fargestoff og vann.

Brannfarlig

Ingen uvanlige brannfarer er kjent. Hvis beholderen er utsatt for brann, bruk vann for å holde det avkjølt.

Reaktivitet

Ingen kjente materialer reagerer på farlige måter med dette produktet.

Sikkerhet

Mr. Ren kan irritere øynene og huden, og kan være skadelig ved svelging. Hvis produktet irriterer huden, skyll det eksponerte området med såpe og vann og slutte å bruke. Hvis produktet kommer i kontakt med øynene , fl ush grundig med vann. Ved inntak, fortynn med vann eller andre væsker og kontakt lege, giftkontroll eller 911. Noen gang lurt på hva som går inn i rengjøringsprodukter? Her er en sammenbrudd av 'kjemisk DNA' som gjør Mr. Clean så tøff på flekker basert på informasjon fra produsenten Proctor u0026 Gamble.
.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------