Stilling: Evisdom

Hva er en Flood Watch?

 

Heavy Rain

Regn som faller i mengder som er uvanlige i ditt område kan forårsake flom. I noen tilfeller blir oversvømmelsesklokker utstedt dersom regnet fortsetter å falle i flere dager, noe som fører til at elver og bekker strømmer over sine banker.

Snøsmelte

Oversvømmelse kan oppstå hvis det er mye snø på bakken og Temperaturen stiger raskt over frysing, noe som gjør det vanskelig å vanne vann.

Frosset bakke

Når bakken er frosset, kan regnvann og snøsmelt ikke suge i jorden raskt nok, og legge til mengden vann som må dreneres

Katastrofale hendelser

Orkaner og tsunamier forårsaker en plutselig økning i kystvann, som ofte fører til muligheten for alvorlig flom i lavtliggende områder.

Strukturfeil

Et brudd i en dam, avgift eller dike kan føre til at et flomvakt utstedes dersom det omkringliggende landet ikke kan rense vann raskt, før reparasjoner gjøres. Flood klokker er utstedt til offentligheten av National Weather Service. Et flomvakt betyr at forhold som oppstår i løpet av de neste 1-2 dager kan føre til flom i ditt område. Flomforholdene skyldes normalt naturen, men det kan også være menneskeskapte.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------