Stilling: Evisdom

Skal jeg drikke vann fra springen?

 

Vannfiltre.

Rent vann gir helse. Forurenset vann bringer helseproblemer. Uavhengig av vannkilde - brønnvann eller vanntjeneste - finnes potensialet for forurensning. Selv om vanntesting konsekvent viser ren og pålitelig, kan dette endres i hjerteslag. Filtrerende vann eliminerer mulighet for helserisiko.

Vanntest.

Slå til vanntest hvis du kjøper et vannfilter for mye. Testene varierer fra $15 til hundrevis av dollar, avhengig av antall forurensede stoffer. Les den årlige vannleverandørens rapport om mulige forurensninger og test selektivt.

Bottom Line

Kranvann kommer vanligvis i kjøkkenet rent og rent. For fullstendig beskyttelse, bruk imidlertid et brukervannfilter , fortrinnsvis med UV-beskyttelse mot bakterier. Hvis et vannfilter er for dyrt, vil periodisk testing gi endelige svar på dine bekymringer om rensing av vann fra vannet.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------