Stilling: Evisdom

Mould Inspection Sertifiseringskrav

  Mould inspeksjon sertifisering krav varierer fra staten, selv om standarder for de fleste statlige vedtekter om innvendig luftkvalitet kommer fra Environmental Protection Agency (EPA). Mold inspeksjon sertifisering identifiserer en person som har oppfylt minimumsstandardene for å utføre mold inspeksjoner. Det indikerer også at inspektøren er forpliktet til å opprettholde industristandard etikk og integritet. Enkeltpersoner må lære om mugg, mugghelseeffekter, prøvetakingstrategier og protokoller, rapportere tolkning og muggrensing og fjerning.

Statlige krav

Hver stat bestemmer egne retningslinjer for mugginspeksjon. Med flere sertifiserende foreninger må inspektørene sørge for at de velger en sertifiseringsenhet anerkjent av statens miljøvernbyrå. For eksempel krever staten Oregon inspektører å trene og motta sertifisering fra International Indoor Air Quality Commission (IIAQC).

Sertifiseringstrening

Generelt omfatter sertifiseringsopplæringen ulike verktøy og personlig verneutstyr. Inspektørene må gjennomføre en sikker og forsvarlig inspeksjon. Studentene lærer å inspisere hvert område av en eiendom og hvilke komponenter som skal inspiseres, for eksempel grunnlag, kjellere , crawlspaces, loftsrom, innvendige rom og tak. I tillegg får enkeltpersoner en grundig forståelse av prøvetakingsmetodikkene for å ansette når han mistenker mold. Noen treningsorganisasjoner tilbyr klasser på stedet og online.NAMP er en ideell organisasjon med oppdrag å utvikle og oppmuntre moldinspiralen ection and remediation sektor. Den har den eldste og største foreningen i verden for muggopplæring og sertifisering. Den Nasjonale Organisasjonen av Remediatorer og Mold Inspektører, eller NORMI sertifiserer treningsprogrammet drives av tredjepartsfirmaer. NORMI tilbyr kurset som er nødvendig for tre typer sertifisering: Certified Mold Inspector, Certified Mold Assessor og Certified Mold Remediator.

Sertifisering Eksamen

Hver sertifiserende organisasjon krever at kandidater skal bestå sin sertifiseringseksamen. For eksempel består IIAQC-moldsertifiseringseksamen av sann-falske og multiple choice-spørsmål. Eksamenene, som er 'åpen bok', har alt fra 75 til 100 spørsmål. Søkere må ha en bestått score på 80 prosent. Studentene kan ta eksamen en gang til hvis de mislykkes. NORMI har en proctored eksamen.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------