Stilling: Evisdom

Hvordan feilsøker jeg et Viking Kitchen Range?

 

Ovn eller område virker ikke

1.

Koble støpselet til et arbeidsuttak. Trykk støpselet fast for å feste ledningen.

2.

Koble et kjent arbeidsapparat til stikkontakten. Ring en elektriker hvis dette apparatet ikke fungerer; uttaket leverer ikke strøm.

3.

Kontroller bryteren og sikringsboksen. Bytt ut eller reparer sikrede sikringer. Tilbakestill bryteren ved å vri bryterbryteren til på-stillingen.

'Påfyll vann' -melding vises på ovnsdisplayet

1.

Trekk ut vanntanken plassert på høyre side inne i Viking ovn døren. Tilsett fersk, kjølig vann til tanken til den når 1,25 L fyllelinjen. Skyv vanntanken tilbake. Påfyll tanken hver gang du koker.

2.

Trekk ut vanntanken som beskrevet ovenfor. Fyll tanken til .5 L-fyllingslinjen hvis meldingen vises mens du steker for å forhindre vann i å overfylle.

3.

Fjern vanntanken som beskrevet i trinn 1. Trykk på baksiden av svingarmen til den kommer ned. Hold svingarmen med en hånd, fjern vannfilteret og sett det nye filteret på svingarmen. Plasser tanken tilbake i Viking-enheten og erstatt svingarmen.

'Avkalking' Melding vises på ovnsdisplayet

1.

Trykk på knappen neste til displayet til displayet viser 'Avkalking'. Trykk på knappen for å velge denne syklusen. Trykk på knappen igjen når meldingen 'Avkalkingsstart' vises på displayet.

2.

Fjern vanntanken og hell ut vann når 'Fyll 1 pt. melding vises på displayet. Hell innholdet av Viking-avkalkingsproduktet i vanntanken.

3.

Trykk vanntanken for å skyve den tilbake på plass. Trykk på knappen igjen for å bekrefte syklusen.

4.

Vent 30 minutter etter at meldingen 'Avkalking' vises på displayet for syklusen skal fullføres. Fjern vanntanken når meldingene 'Pour Out Descaler' og 'Fill With 2.5 Pint Water' vises. Tøm vanntanken og fyll den med 1,2 liter ferskvann. Trykk tanken tilbake i sporet.

5.

Følg instruksjonene på skjermen og fullfør trinnene ovenfor for to skyllingsykluser. Fjern vanntanken og tørk den ut når meldingene 'Pour Out Water' og 'Descaling Complete' vises på displayet. Påfyll tanken med vann som du har slettet den ut.

'Se manuell' Melding vises på ovnsdisplayet

1.

Trykk på 'Av' knapp i nærheten av skjermen for å avbryte feilmeldingen.

2.

Trekk ut ledningen i et minutt og sett den inn igjen.

3.

Skriv feilmeldingen hvis det vises en feilmelding. Slå av strømforsyningen til området.

4.

Sett på beskyttelseshandsker. Trekk kjøttproben ut av stikkontakten. Sett den inn i maten. Bytt kjøttproben hvis feilen fortsetter.

5.

Ring en vikinghandler eller servicetekniker, les feilnummeret og følg instruksjoner gitt.

Problemer med tennspektrum

1.

Koble ledningen til et arbeidsuttak hvis området ikke tenner. Undersøk strømbrytere og sikringer.

2.

Slå på gassforsyningen hvis antennene gnister, men en flamme vises ikke.

3.

Rengjør antennene dersom tennene fortsetter å gnist etter at flammen er antent. Slå av og trekk ut Viking-serien. Vent til stekeovnen er avkjølt. Fjern rattene, kappene og hodene fra hver brenner. Vask brennerhodene og tennene med en fille dypt i varmt, såpevann og skru ut. Skyll brennerhodene og tennene med en ren, fuktet klut.

4.

Rengjør brenneren porter hvis flammen er stor, gul eller forvrengt. Fjern brennerglassene og dekslene. Rengjør hullene i brennerportene med en sikkerhets- eller annen pin. Fjern tresko eller rusk.

Viking-merkevarene kommer i en rekke modeller, men mange av dem opplever lignende problemer som strømproblemer, feilmeldinger og brennere som ikke fungerer som du liker dem. Selv om det kan være enklere å ringe en servicetekniker når det kommer til problemer, er det billigere å feilsøke vanlige Viking-problemer på egenhånd. Avhengig av modellene for ditt utvalg, kan feilsøkingstrinnene variere.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------