Stilling: Evisdom

Hvordan er Radon Detectors gjort?

 

Typer

Radon detektorer er billige og enkle å bruke. Det finnes ulike typer, men de faller i to generelle kategorier: kortvarige detektorer som måler radonnivåer over en periode på noen timer eller dager og langsiktige detektorer som måler nivåer i tre til tolv måneder. Enkelte detektorer kan brukes til både kort- og langtidsovervåking.

Kortvarige detektorer

Vanlige kortvarige detektorer inkluderer kullvæskescintillasjonsdetektorer og aktiverte kulladsorpsjonsdetektorer. Disse typer bruker kull til å suge opp radont gass som er tilstede i atmosfæren. Radongassinnholdet analyseres.

Langtidsdetektorer

Langtidsradon detektorer har fordelen av å gi et mer nøyaktig bilde av mengden radon tilstede. De typer inkluderer alpha track enheten, som bruker en del av sensitiv plast. Når alfastrålingspartiklene gitt av radongass treffer plasten, produserer de mikroskopiske spor på overflaten. Disse sporene kan analyseres av forskere for å utlede mengden radon gass som er tilstede. Radon gass er en naturlig forekommende radioaktiv gass. Det er fargeløst og luktfritt. Radon utgjør vanligvis ingen fare, men det kan bygge opp til farlige nivåer i hjem og arbeidsplasser. Det er behov for spesialiserte detektorer for å måle nivåer av radongass.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------