Stilling: Evisdom

Hva gjør vann syre?

 

Funksjon

I rent vann vil vannmolekyler noen ganger spontant dissociere for å danne en hydrogenion (H +) og en hydroksidion (OH-). Denne prosessen kalles autoprotolysis. Hydroksidioner kan imidlertid også ta et hydrogen ion fra et annet vannmolekyl for å reformere H2O. Begge prosessene pågår og i rent vann er i likevekt slik at det bare er 1x10 til -7 hydrogen og hydroksidioner for hver liter vann.

Funksjoner

Siden pH er definert som den negative loggen av hydrogenjonskonsentrasjonen, pH i rent vann er 7 eller nøytral. Når en syre som svovelsyre (H2SO4) tilsettes, gir syren imidlertid hydrogenioner til vannmolekyler, og øker konsentrasjonen av hydrogenioner og dermed reduserer pH.

Betydning

Vann med lav pH har en høy konsentrasjon av hydrogenioner. Hydrogenioner er ikke bare flytende rundt, men hver hydrogenjon kombinerer med et vannmolekyl for å danne et hydroniumion, H3O +. Hydroniumioner fungerer som syrer ved å donere hydrogenioner til andre stoffer, slik at de gjør det vannsyre . Det er flere måter å definere syrer på, men den enkleste klassifikasjonen beskriver en syre som et stoff som gir hydrogenioner til vann. Jo høyere konsentrasjonen av hydrogenioner i vann, jo mer sur blir det.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------