Stilling: Evisdom

Hvordan beregne dreiemomentet

 

1.

Mål avstanden mellom dreiepunktet og punktet som kraften påføres. Som et eksempel vil vi bruke 40 cm.

2.

Mål vinkelen mellom kraftvektoren og objektet. For enkelhet vil vi bruke en 90-graders kraft på 200 Newton som et eksempel.

3.

Finn vinkelen sinus. I vårt eksempel, a = 90 grader. Sine (90) = 1.

Multipliser avstanden, r, ved kraften F. Her er r (F) = 40 cm (20 N) = 800 N * cm.

5.

Flere svar i trinn fem ved vinkelen sinus. I dette eksemplet, 800 N * cm (1) = 800 N * cm.

Dreiemoment er definert som hvor mye rotasjon en gjenstand opplever når en kraft påføres objektet. Objektet roterer på en akse, kalt dreiepunktet. Avstanden mellom dreiepunktet og punktet der kraften påføres kalles 'momentarm' og er representert ved 'r.' Moment er definert matematisk som kryssproduktet av momentarmen og kraftvektoren, uttrykt som T = rxF = r (F) (sin [a]), hvor 'a' er vinkelen av kraften.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------