Stilling: Evisdom

Slik setter du en lampetimer

 

1.

Koble lampetimeren til et stikkontakt, og koble lampen til timeren.

2.

Slå på lampen.

3.

Still inn timeren for tiden du har vil at lampen skal slå på og når du vil at lampen skal slås av. Det er to typer lampetimere: de med trykknapper og de med røde og grønne pins.

5.

For tidtakere med trykknapper, skyv inn knappene som samsvarer med ganger du vil at lampen skal være på. Kontroller at knappene som tilsvarer tiden du vil at lampen skal være slått av, ikke trykkes inn.

6.

For tidtakere med røde og grønne pins, still inn tiden at du vil at lampen skal slå på ved å sette inn en av de grønne tappene i det tilsvarende punktet. Still inn tiden du vil at lampen skal slås av ved å sette inn en rød pin i det tilsvarende punktet

Lampetimere kan være nyttige i en rekke omstendigheter. Du kan bruke en lampetimer for et ekstra sikkerhetsmål ved å stille inn timeren for å slå på lampen når huset er ledig og få det til å virke som om noen er hjemme. Du kan også bruke en lampetimer for å slå på lysene når du våkner, for å få lysene til å slå på når det begynner å bli mørkt ute, etc.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------