Stilling: Evisdom

Slik konverterer du Celsius til Fahrenheit Table

 

1.

Registrer temperaturavlesningen i Celsius fra et termometer. (For eksempel en temperaturavlesning på 37 grader Celsius).

2.

Multipliser temperaturavlesningen med 9/5. Bruk en kalkulator for å sikre at det ikke gjøres feil, noe som ville føre til at konverteringsprosessen mislykkes. (37 x 9/5 = 66.6)

3.

Legg til 32 grader til dette nummeret. Det resulterende tallet vil være temperaturavlesningen i Fahrenheit. (66,6 + 32 = 98,6)

Gjenta denne samme prosessen for noen Celsius-lesing for å konvertere den til Fahrenheit.

5.

Tegn en to kolonne tabell, sette Celsius temperaturene til høyre, og de beregnede Fahrenheit konverterte temperaturer til venstre.

Tips og advarsler

  • Fahrenheit kan konverteres til Celsius ved å reversere prosessen. Trekk 32 fra Fahrenheit-lesingen, multipliser deretter med 5/9.
  • Mens Fahrenheit er den generelt aksepterte temperatur måleenheten i USA, er den ikke den foretrukne enheten over hele verden. Gjennom hele verden er temperaturen registrert i Celsius, noe som krever at en bestemt matematisk prosess skal konverteres til Fahrenheit og omvendt. Den matematiske prosessen er veldig enkel, og krever bare noen få trinn å fullføre.

    ----------------------------------
    Forholde Artikkelen:
    ----------------------------------